• Hướng dẫn sử dụng chức năng đặt "Password Bảo Vệ WP-Login.php" cho Wordpress Blog

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #400  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 14:20
Đây là một trong những chức năng mình thích của VPSSIM và mình khuyến nghị, nếu bạn sử dụng wordpress hãy luôn sử dụng chức năng này để tăng bảo mật cho website của bạn.

Tác dụng của chức năng này: Khi truy cập vào wp-admin qua wp-login.php, bạn sẽ gặp một lớp bảo mật nữa, sau khi qua được lớp bảo mật này bạn mới có thể đăng nhập vào wp-admin của Wordpress blog.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Password bảo vệ wp-login.php

Cách sử dụng:

1. Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ WP-Login.php
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):16
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Bat/Tat mat khau truy cap wp-login.php
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
Lua chon mat khau khi truy cap wp-login.php
=========================================================================
1) Su Dung Username Va Mat Khau Mac Dinh
2) Dang Nhap Bang Username Va Mat Khau Moi
Nhap lua chon cua ban: 1
Bạn có 2 lựa chọn, một là sử dụng username và password mặc định, chính là thông tin đăng nhập port bí mật.
hoặc sử dụng thông tin username và mật khẩu mới.
Trong ví dự, mình sử dụng username và mật khẩu mặc định:

Kết quả:
=========================================================================
Dat mat khau bao ve wp-login.php cua oanh.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap: 
-------------------------------------------------------------------------
Username: oanhnguyen | Password: baive2lan
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat)
bây giờ, nếu bạn đăng nhập vào WP-ADMIN của wordpress blog sẽ phải đăng nhập theo thông tin vừa rồi cấu hình:

https://i.imgur.com/TZ1SbBt.png

2. Thay Mật Khẩu Bảo Vệ WP-Login.php

Trong trường hợp bạn đã đặt mật khẩu bảo vệ wp-login.php của wesite rồi, nếu chạy lại chức năng này thì VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn thay thông tin đăng nhập mới:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):16
sed: -e expression #1, char 0: no previous regular expression
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Bat/Tat mat khau truy cap wp-login.php
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh3.com
=========================================================================
wp-login.php cua oanh3.com da duoc dat mat khau truy cap
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap: 
-------------------------------------------------------------------------
Username: oanhnguyen | Password: baove2lan
=========================================================================
1) Su Dung Mat Khau Truy Cap Khac 3) Thoat
2) Tat Mat Khau Truy Cap
Nhap lua chon cua ban: 1
-------------------------------------------------------------------------
Nhap username [ENTER]: oanhnguyen
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau: matkhau

Get 25 USD Free To USE VPSSIM