• hỏi về giấy phép Business

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #5581  by minhbaop
 25 Feb 2019 10:31
Hi,
Xin cho biết nếu VPS đã active lên gói Business , sau đó tôi đổi server cho VPS thì giấy phép (mã) Business có sử dụng cho VPS mới đươc không ?
Cảm ơn
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM