• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Tắt/Bật WP-Cron.php" cho Wordpress Blog

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #392  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 09:37
Wp-cron.php của wordpress làm nhiệm vụ post bài cho blog của bạn trong 1 thời gian định trước. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng chức năng này, bạn có thể tắt nó đi để giảm lượng tiêu thụ CPU và RAM của Wordpress Blog đi, nhằm nâng cao hiệu suất VPS.
Do mỗi một visit tới site, wordpress đều kiểm tra wp-cron.php một lần, nên lượng tiêu thụ tài nguyên của file này khá lớn. Nếu không cần thiết sử dụng chức năng này, bạn nên tắt nó đi. Sau khi tắt, bạn sẽ thấy hiệu suất website được cải thiện rõ rệt.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Wordpress Blog Tools ==> Tắt/Bật WP-Cron.php

Ví dụ mình sẽ tắt wp-cron.php cho vpssim.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Mac dinh, WP-Cron.php luon BAT tren Wordpress Website
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang nay de TAT - BAT tinh nang nay.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.com
=========================================================================
vpssim.com hien tai dang BAT wp-cron.php
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT wp-cron.php ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
TAT wp-cron.php cho vpssim.com thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM