• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Update Themes & Plugins"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #390  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 09:11
Trên VPS có nhiều website chạy wordpress code, mỗi lần theme hay plugin có update là bạn phải tự manual update code và theme cho từng website một. Việc này có thể mất khá nhiều thời gian, để giúp bạn có thể update một cách nhanh chóng toàn bộ plugins và themes cho toàn bộ website trong một vài phút, mình đã tích hợp cho VPSSIM chức năng Update Themes & Plugins. Sử dụng chức năng này, việc update theme và plugin cho tất cả website trên VPS sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và nhanh chóng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==>Wordpress Blog Tools ==> Update Themes & PLugins

Sau khi bạn chạy chức năng này, VPSSIM sẽ lấy danh sách toàn bộ website chạy wordpress code trên VPS, và tùy lựa chọn của bạn update 1 hoặc tất cả website mà VPSSIM sẽ làm chính xác những gì bạn yêu cầu.

Ví dụ

update toàn bộ Plugins của tất cả các website chạy wp code trên VPS.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de update Themes va Plugins cho wordpress website
=========================================================================
LUA CHON UPDATE 1 WEBSITE HOAC TAT CA WORDPRESS WEBSITE TREN SERVER
=========================================================================
1) Update 1 Website
2) Update Tat Ca Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
LUA CHON UPDATE PLUGINS HOAC THEMES
=========================================================================
1) Update PLugins
2) Update Themes
3) Huy Bo
Lua chon cua ban: 1
=========================================================================
Hien tai co 2 website dang su dung wordpress code tren server
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se check va update tat ca plugins cua 2 website nay
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com: Updated 1 of 1 plugins.
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.com: Updated 1 of 1 plugins.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM đã update vpssim.com 1 plugins và mronah.com 1 plugin.

Update toàn bộ Themes của các website trên VPS
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de update Themes va Plugins cho wordpress website
=========================================================================
LUA CHON UPDATE 1 WEBSITE HOAC TAT CA WORDPRESS WEBSITE TREN SERVER
=========================================================================
1) Update 1 Website
2) Update Tat Ca Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
LUA CHON UPDATE PLUGINS HOAC THEMES
=========================================================================
1) Update PLugins
2) Update Themes
3) Huy Bo
Lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Hien tai co 2 website dang su dung wordpress code tren server
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM su check va update tat ca Themes cua 2 website nay
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com: Theme already updated.
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.com: Theme already updated.
-------------------------------------------------------------------------
Hai website trên VPS đều có theme up to date.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM