• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Thêm website + Wordpress Code"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #384  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 22:50
Nếu như trong chức năng "Thêm website + Wordpress (Auto Setup)" , ta có thể thêm domain và wordpress đã cài đặt sẵn vào VPS thì sử dụng chức năng "Thêm website + Wordpress Code", bạn sẽ thêm domain + code wordpress bản mới nhất, chưa cài đặt . Bạn sẽ phải tự cài đặt sau khi add website vào VPS thành công.

Với cách thêm này, config vhost sử dụng plugin cache cho wordpress sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Đó là các plugin: WP Super Cache, W3 Total Cache, WP-Rocket, Redis Cache và Loại Khác.

Vậy config vhost cho plugin cache không liệt trong danh sách trên - Loại Khác sẽ như thế nào ? Vì không có plugin cụ thể nên mình để config mặc đình trong vhost của domain (/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf)
Code: Select all
#Chay tat ca cac website (Wordpress, Xenforo, Joomla, Phpbb .... ). neu ban su dung rule cua ban,comment dong duoi (them dau # vao truoc) (AAA)
include /etc/nginx/conf/all.conf;
và comment tất cả các config dành cho plugin cache khác:
Code: Select all
# Rule cho wordpress + Plugin wp super cache. Neu ban su dung wordpress va wp super cache, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (CCC)
include /etc/nginx/conf/supercache.conf;

# Rule cho wordpress + Plugin W3 Total Cache. Neu ban su dung wordpress va W3 Total, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (DDD)
#include /etc/nginx/conf/w3total.conf; 

# Rule cho wordpress + WP-Rocket. Neu ban su dung wordpress va WP-Rocket, uncomment dong duoi va comment dong AAA phia tren. (EEE)
#include /etc/nginx/conf/wprocket.conf; 
Khi cấu hình vhost của domain để như vậy, có thể bạn sẽ phải config lại Vhost phù hợp với plugin cache bạn muốn sử dụng.

Ta bắt đầu sử dụng chức năng này nhé.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Thêm Website & Code ==> website + Wordpress Code
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 4
=========================================================================
Them Website + Wordpress code moi nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se auto config Vhost tuy theo plugin cache website ban su dung.
-------------------------------------------------------------------------
Plugin ho tro: Redis Cache, Wp Super Cache, W3 Total va Wp-Rocket.
-------------------------------------------------------------------------
Ban co the cai dat wordpress ngay sau khi them domain vao server.
=========================================================================
LUA CHON CAU HINH VHOST 
=========================================================================
Ban dinh su dung plugin cache nao:
=========================================================================
1) WP Super Cache 3) WP-Rocket	   5) Loai Khac
2) W3 Total Cache 4) Redis Cache
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Plugin Cache ban chon: Wp Super Cache
=========================================================================
Nhap domain ban muon them [ENTER]: domain5.com
=========================================================================
VPSSIM se download Wordpress Code vao /home/domain5.com/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Va cau hinh Vhost su dung WP Super Cache
Sau đó VPSSIM sẽ thêm website vào VPS rồi download code wordpress mới nhất vào thư mục root public_html của domain.
Nếu bạn muốn VPSSIM auto tạo database cho website vừa thêm vào thì điền y và Enter:
=========================================================================
=========================================================================
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho domain5.com ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
domain5.com them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Wordpress code da duoc download vao /home/domain5.com/public_html 
-------------------------------------------------------------------------
File Vhost: /etc/nginx/conf.d/domain5.com.conf
      --------------------------------------------------------------
Shortcut : /home/domain5.com/0-Vhost/domain5.com.conf
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Lưu ý:

+ Sau khi thêm website vào VPS, nếu bạn upload plugin hoặc theme lên VPS, bạn phải thiết lập phân quyền cho code nếu không sẽ bị lỗi trong quá trình chạy website.
Cách thiết lập phân quyền: viewtopic.php?f=35&t=42
Get 25 USD Free To USE VPSSIM