• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Thêm Park & Redirect Domain" và Cách remove Park & Redirect domain

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #383  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 21:51
Trước hết ta tìm hiểu Thêm Redirect Domain và Park Domain là gì ?

+ Thêm Redirect Domain là thêm 1 domain mới vào VPS và khi truy cập vào domain đó, trình duyệt sẽ chuyển hướng domain đó sang dommain chúng ta làm đích khi config. Domain đích phải là domain tồn tại trên VPS từ trước.

Ví dụ ta thêm domain redirect abc.com vào VPS và config domain đích là aaa.com thì khi truy cập vào abc.com sẽ bị chuyển hướng sang aaa.com, còn nếu truy cập trực tiếp aaa.com thì hoàn toàn bình thường.

+ Thêm Park Domain là thêm 1 domain mới vào VPS, sau đó add domain mới này dùng chung code và thư mục root với domain đã có sẵn trên VPS.

Trong cả hai trường hợp, domain mới thêm vào làm Redirect hay Park domain đều chưa tồn tại trên VPS bất cứ hình thức nào ( thêm domain theo cách bình thường, thêm domain vào làm redirect domain, thêm domain vào làm park domain), nếu không VPSSIM sẽ báo lỗi và không cho bạn thực hiện chức năng này/

1. Cách Thêm Redirect Và Xóa Redirect Domain

Đường dẫn chức năng : VPSSIM menu ==> Thêm Website + Code ==> Thêm Park & Redirect Domain ==> Thêm Redirect Domain
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
1) Them Redirect Domain
2) Them Park Domain
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them redirect domain vao server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap domain moi [ENTER]: aaa.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten domain ban muon aaa.com redirect toi [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se them aaa.com vao server
-------------------------------------------------------------------------
Va redirect aaa.com toi vpssim.com. Is it Ok ? [y/N] y
Như trong ví dụ trên, mình thêm domain aaa.com vào VPS và cho redirect tới VPSSIM.COM.

Bản chất của chức năng này là VPSSIM sẽ config Vhost (/etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf) của domain cũ (domain đích) và thêm vào dưới cùng đoạn code sau:
Code: Select all
server {
	  server_name www.aaa.com aaa.com;
	  rewrite ^(.*) http://vpssim.com$1 permanent;
  	}
Vì vậy, để xóa Redirect domain này, bạn chỉ cần xóa đoạn này khỏi Vhost của domain đích là được.
Sau khi xóa và save xong, bạn phải check nginx service xem có OK không. Nếu không được kết quả như dưới, bạn phải thực hiện edit lại.
Code: Select all
[root@vpssim ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Nếu OK, ta chỉ cần khởi động lại nginx là hoàn thành remove redirect domain.

2. Cách Thêm Và Xóa Park Domain

Cũng tương tự như trên, để thêm Park domain ta sẽ sử dụng chức năng Thêm Park Domain

Đường dẫn chức năng : VPSSIM menu ==> Thêm Website + Code ==> Thêm Park & Redirect Domain ==> Thêm Park Domain

Vì dụ mình sẽ thêm domain2.com làm park domain với vpssim.com nhé.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
1) Them Redirect Domain
2) Them Park Domain
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them park domain vao server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap domain moi [ENTER]: domain2.com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten domain ban muon domain2.com park vao [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se them domain2.com vao he thong 
-------------------------------------------------------------------------
va cho domain2.com chay song song voi vpssim.com. Is it Ok ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Restarting nginx (via systemctl):             [ OK ]
domain2.com da duoc them vao he thong va chay song song voi vpssim.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Như vậy domain2.com đã được thêm vào VPS và chạy cùng thư mục root với domain vpssim.com . Tuy nhiên, một vài code khi cài đặt chỉ chạy được 1 domain nên nếu muốn chạy được nhiều hơn 1 domain, bạn phải config tùy chỉnh code - tùy theo loại code sử dụng mà cách làm khác nhau. Cái này bạn phải tự tìm hiểu chứ mình cũng không trả lời chi tiết về cái này.

Với VPSSIM trước phiên bản 4.6.0.0 chỉ có thể add 1 park domain duy nhất cho 1 domain , nếu thêm domain thứ 2 thì mặc dù báo thêm thành công nhưng VPSSIM sẽ không thể hoàn thành yêu cầu này của bạn. Nếu muốn thêm nhiều hơn một domain, bạn phải đọc tiếp và manual edit vhost.

Nhưng từ phiên bản 4.6.0.0 trở đi, bạn có thể thêm không giới hạn park & redirect domain.

Bản chất của chức năng này như sau:


1. Với các Park-domain & Redirect Domain được add từ phiên bản 4.6.0.0

Bạn có thể thêm park và redirect domain như một domain bình thường. Khi muốn xóa, bạn có thể sử dụng chức năng xóa website để xóa nó.
Khi xóa park và redirect domain, thì chỉ có đomain đó bị xóa mà thôi. Code của site chính vẫn được giữ nguyên.


2. Với các Park-domain & redirect domain được add trước phiên bản 4.6.0.0

VPSSIM sẽ edit vhost của vpssim.com - /etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf

thay đoạn này:
Code: Select all
 ...
....
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.com;
....
....
thành :
Code: Select all
 ....
.....
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.com domain2.com;
.....
....
Chính vì vậy, nếu muốn thêm 2 hoặc 3 park domain, ta chỉ cần edit lại như sau:
Code: Select all
 	index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.com domain2.com domain3.com domain4.com;
Sau đó save lại, check nginx ok thì khởi động lại Nginx là được.

Xóa Park Domain

Nếu muốn remove một hoặc tất cả park domain, ta chỉ cần remove chúng đi là được.

Ví dụ config hiện tại, domain2.com đang park domain với vpssim.com. Như vậy vhost của vpssim.com sẽ có đoạn:
Code: Select all
 	.......
.....
index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.com domain2.com ;
.....
......
Nếu muốn xóa park domain đi, ta chỉ cần chuyển thành:

Code: Select all
 	.......
.....
index index.php index.html index.htm;
  	server_name vpssim.com;
.....
......
Sau đó save, check nginx và khởi động lại Nginx là được.
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM