• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Enable/Disable PHP Function"

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2567  by nguyenoanh
 04 Oct 2018 21:05
@smowtion
php.ini ở
Code: Select all
/etc/php.ini
bạn nhé.

Bạn vào đó check thử xem.

update:

Đã check và cũng thấy như bạn. Mình sẽ tìm hiểu thêm về nguyên nhân.
smowtion liked this
 #2572  by nguyenoanh
 04 Oct 2018 21:44
smowtion wrote:
04 Oct 2018 21:23
Bạn tìm giúp mình nhé. đang cần chạy exec mà nó bị ẩn tìm mãi ko thấy
Check bằng Yahei-PHP thì disable function lại giống kết quả của VPSSIM và khác kết quả của php.info.
Đúng là không biết thể nào mà lần nữa.
 #2575  by nguyenoanh
 04 Oct 2018 21:56
smowtion wrote:
04 Oct 2018 21:55
Đã tìm ra lỗi

file config
Code: Select all
# /etc/php-fpm.d/www.conf
comment vào dòng
Code: Select all
;php_admin_value[disable_functions] = shell_exec
phpinfo đã mất hàm shell_exec nhưng vẫn ko chạy được exec
Hix, vừa rồi nghĩ tới file này rồi, lấn cấn lại quên đi mất.
Update tới mình sẽ bỏ dòng này ra khỏi file cấu hình www.conf
Get 25 USD Free To USE VPSSIM