• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý Redis Cache"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #359  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 11:28
Cũng như Memcached, mặc định Redis Cache sẽ không được cài đặt khi cài đặt VPSSIM cho VPS. Nếu có nhu cầu sử dụng Redis Cache, bạn có thể cài đặt nó và sử dụng. Nếu không sử dụng thì cài đặt nó sẽ lãng phí tài nguyên CPU và RAM của VPS.

Để cài đặt Redis Cache rất đơn giản, từ Menu VPSSIM ==> Quản Lý Redis Cache, VPSSIM sẽ hỏi bạn có muốn cài Redis Cache cho VPS không, bạn điền Y và VPSSIM sẽ hoàn thành cài đặt redis cache cho VPS.
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.2.0.3)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
Server Status: http://171.245.13.154:999/svm/
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache		   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) Wordpress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 8
==========================================================================
Redis Cache chua duoc cai dat tren server. Ban phai cai dat Redis truoc
--------------------------------------------------------------------------
Khi chay chuc nang nay. De khong lang phi tai nguyen CPU & RAM VPS, ban 
--------------------------------------------------------------------------
khong nen cai dat Redis Cache neu khong su dung no.
==========================================================================
Ban muon cai dat Redis Cache cho server ? [y/N] y
Menu Chức Năng Quản Lý Redis Cache
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Redis Cache                
=========================================================================
      Redis: Working - Ram Max: 20 M - Ram Using: 823.47K
=========================================================================
1) Disable Redis Cache	3) Cau hinh Redis	5) Remove Redis Cache
2) Clear Redis Cache	4) Check Redis Status
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
Các chức năng và cách sử dụng

1. Disable / Enable Redis Cache

Tùy vào trạng thái redis cache hiện tại mà menu sẽ hiện là enable hoặc disable. Sử dụng chức năng này để Tắt hoặc Bật redis cache.

2. Clear Redis Cache

Sử dụng chức năng này để clear Redis Cache.

3. Cấu hình Redis

Sử dụng chức năng này để cấu hình Redis Cache
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Redis Cache                
=========================================================================
      Redis: Working - Ram Max: 20 M - Ram Using: 823.47K
=========================================================================
1) Disable Redis Cache	3) Cau hinh Redis	5) Remove Redis Cache
2) Clear Redis Cache	4) Check Redis Status
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 3
=========================================================================
Chuc nang nay config luong Ram lon nhat (MAX RAM) Redis co the su dung
-------------------------------------------------------------------------
Max RAM la so tu nhien nam trong khoang (25 - 490).
-------------------------------------------------------------------------
Nhap luong RAM lon nhat cho Redis [ENTER]: 40
-------------------------------------------------------------------------
Please wait .....
Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh Max Ram cho Redis thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Redis co the su dung luong RAM toi da la: 40 MB 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Redis Cache                
=========================================================================
      Redis: Working - Ram Max: 40 M - Ram Using: 823.47K
=========================================================================
1) Disable Redis Cache	3) Cau hinh Redis	5) Remove Redis Cache
2) Clear Redis Cache	4) Check Redis Status
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 
4. Check Redis Status

Kiểm tra trạng thái Redis Cache. Nếu có website nào đang sử dụng Redis Cache, bạn sẽ nhìn thấy các tiến trình xuất hiện ở đây
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Redis Cache                
=========================================================================
      Redis: Working - Ram Max: 40 M - Ram Using: 823.47K
=========================================================================
1) Disable Redis Cache	3) Cau hinh Redis	5) Remove Redis Cache
2) Clear Redis Cache	4) Check Redis Status
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 4
=========================================================================
Chuc nang nay se check Redis status trong 30 giay
-------------------------------------------------------------------------
Sau do se tu dong quay tro lai Quan Ly Redis Cache Menu
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi nhan [ Enter ], ban truy cap website da bat Redis
-------------------------------------------------------------------------
Va nhin Redis Status duoi dong nay 
=========================================================================
Nhan [Enter] de bat dau check ...
OK
5. Remove Redis Cache

Nếu không có nhu cầu sử dụng Redis Cache, bạn có thể sử dụng chức năng này để remove nó.
Nếu không sử dụng, bạn nên remove để tiết kiệm CPU và RAM.

Lưu ý: Chỉ trên Centos 7, bạn mới có thể remove Redis Cache. Trên Centos 6 sẽ không có chức năng này.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #4770  by nguyenoanh
 11 Jan 2019 08:07
minhclear wrote:
10 Jan 2019 17:26
Cài đặt xong rồi phải sử dụng như thế nào đây anh. Nghe nói phải có thư viện nữa, mà em không biết dùng thế nào. Anh có thể hướng thêm phần này ko ạ
Sau khi cài đặt nó xong, tùy thuộc vào code sử dụng mà phải cấu hình để code đó sử dụng redis cache em nhé.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM