Page 1 of 1

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:20 Jun 2018 16:19
by nguyenoanh
Đường dẫn chức năng : VPSSIM menu ==> Quản Lý phpMyAdmin
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Các chức năng:

1. Tắt / Bật phpMyadmin

Sử dụng chức năng này để Tắt / hoặc Bật Phpmyadmin.

2. Open phpMyAdmin Port
Mở phpMyadmin Port nếu phpmyadminPort đang bị đóng

3. Close phpMyAdmin
Dùng chức năng này để đóng phpMyadmin nếu bạn hông có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu đóng phpMyAdmin port thì tất cả các link sử dụng port này như: download backup, svm ... sẽ không sử dụng được nữa.

4. Thay đổi phpMyAdmin port
Đây là port bảo mật lúc setup VPSSIM bạn đặt. Sử dụng chức năng này để thay port bảo mật sang port khác.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
========================================================================= 
Su dung chuc nang nay de thay doi port bi mat (Phpmyadmin port)
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay doi port bi mat ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat hien tai cua ban [ENTER]: 888
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat moi ban muon thay cho port 888 [ENTER]:999
-------------------------------------------------------------------------
Please wait....
Kết quả:
=========================================================================
Thay doi port bi mat cho VPS thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Tu bay gio port bi mat da duoc thay bang: 999 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:999
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):
5. Bật / Tắt bảo vệ phpMyadmin
Đây là lớp bảo vệ bằng mật khẩu cho phpMyAdmin và các link truy cập qua port bí mật.
Bạn nên để chức năng này được bật để bảo vệ an toàn hơn cho server.

Re: Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:25 Dec 2018 09:18
by trunggold
Bạn ơi, mình truy cập vào phpMyAdmin cái nó báo lỗi như này:

File ./vendor/autoload.php missing or not readable.
Most likely you did not run Composer to install library files.

Giờ mình theo hướng dẫn nó "install library files" mà có 1 vài bước không được.
Bạn giúp mình với.

Re: Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:25 Dec 2018 10:18
by nguyenoanh
trunggold wrote:
25 Dec 2018 09:18
Bạn ơi, mình truy cập vào phpMyAdmin cái nó báo lỗi như này:

File ./vendor/autoload.php missing or not readable.
Most likely you did not run Composer to install library files.

Giờ mình theo hướng dẫn nó "install library files" mà có 1 vài bước không được.
Bạn giúp mình với.
Nó báo lỗi như vậy bạn bỏ qua đi, không sao cả đâu.

Re: Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:25 Dec 2018 11:40
by trunggold
Nhưng giờ mình muốn truy cập vào phpMyadmin để đưa database lên thì phải làm sao bạn?

Re: Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:25 Dec 2018 13:05
by nguyenoanh
trunggold wrote:
25 Dec 2018 11:40
Nhưng giờ mình muốn truy cập vào phpMyadmin để đưa database lên thì phải làm sao bạn?
bạn chụp hình lỗi cho mình xem nhé.

Re: Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

PostPosted:23 Aug 2019 10:57
by luandang
chào admin và mọi người, không hiểu sao mình nhập đúng user và pass nhưng sao nó báo không thể truy cập như hình ạ. Ai biết chỉ giúp mình với. thanks nhiều