Page 1 of 1

Nhớ hướng dẫn Tạo Database hàng loạt và import database từ folder

PostPosted:15 Feb 2019 14:58
by khoanguyen
Nhờ anh em, rành về script của VPSSIM

Có thể hướng dẫn mình cách tạo database và user database hàng loạt, password random.

Mình đang cần làm demo web theo giao diện hàng loạt, như Demo1, Demo2, Demo3,... DemoN

Nhưng tạo thủ công lâu quá. Script tạo dựa vào vpssim hoặc trên phpmyadmin, mysql,... đều được.
Hệ điều hành đang sử dụng Centos 7, có cài VPSSIM hoặc Panel khác đều được.

Tên database, user có dạng: demo1, demo2, demo3,... sau khi tạo ra hàng loạt, sẽ lưu lại danh sách Tên database, user, pass tương ứng.

- Chức năng phụ: có hoặc không có đều được.
File database nằm trong folder DB có dạng: demo1.sql, demo2.sql, demo3.sql,... có cách nào bấm import vào là nó import tương ứng với database demo1, demo2,... không nhỉ

Cảm ơn nhiều :)

Re: Nhớ hướng dẫn Tạo Database hàng loạt và import database từ folder

PostPosted:16 Feb 2019 17:53
by olalavui
Nếu là Wordpress thì tìm hiểu về tính năng Multisite lên : https://codex.wordpress.org/Create_A_Network
Mã nguồn khác thì vẫn chơi tay thôi.

Mà làm website showcase mà lười thì tốt nhất bán hàng chi nữa ...

Re: Nhớ hướng dẫn Tạo Database hàng loạt và import database từ folder

PostPosted:26 Feb 2019 11:54
by khoanguyen
Bác chưa làm số lượng lớn, nên bác thích thủ công. DB lên tới vài trăm, vài nghìn db, nên làm thủ công có mà đuối à :)
Dân công nghệ thì cái gì lặp đi lặp lại chuyển thành code :))

Đã tìm ra cách tạo hàng loạt, random pass tự động, 2 click là xong rồi nhé. Mình dựng máy chủ DB riêng, để tiện cho các máy chủ khác kết nối, có dời VPS cũng ko cần chỉnh config tay lại nữa. Dùng cân bằng tải Server cũng ngon.

WP multisite rất yếu, vài web được, chứ nhiều, có nhiều dữ liệu là nó đơ, chậm chạp thấy rõ - lúc đó phải nâng máy chủ rất cao, lãng phí tài nguyên.

Thanks bác!