• Nhớ hướng dẫn Tạo Database hàng loạt và import database từ folder

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #5096  by khoanguyen
 15 Feb 2019 14:58
Nhờ anh em, rành về script của VPSSIM

Có thể hướng dẫn mình cách tạo database và user database hàng loạt, password random.

Mình đang cần làm demo web theo giao diện hàng loạt, như Demo1, Demo2, Demo3,... DemoN

Nhưng tạo thủ công lâu quá. Script tạo dựa vào vpssim hoặc trên phpmyadmin, mysql,... đều được.
Hệ điều hành đang sử dụng Centos 7, có cài VPSSIM hoặc Panel khác đều được.

Tên database, user có dạng: demo1, demo2, demo3,... sau khi tạo ra hàng loạt, sẽ lưu lại danh sách Tên database, user, pass tương ứng.

- Chức năng phụ: có hoặc không có đều được.
File database nằm trong folder DB có dạng: demo1.sql, demo2.sql, demo3.sql,... có cách nào bấm import vào là nó import tương ứng với database demo1, demo2,... không nhỉ

Cảm ơn nhiều :)
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM