• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý Swap"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #337  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 13:50
Để VPS hoạt động ổn định, bạn nên tạo thêm swap cho VPS. Nếu VPS của bạn không phải thuộc lại OpenVZ thì bạn có thể sử dụng chức năng "Quản Lý Swap" để tạo thêm swap cho VPS.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Quản Lý SWAP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Chuc nang nay khong ho tro VPS OpenVZ
=========================================================================
               Tao & Xoa Swap
=========================================================================
1) Swap 512 MB	3) Swap 2 GB	5) Swap 4 GB	7) Xoa Swap
2) Swap 1 GB	4) Swap 3 GB	6) Swap 6 GB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Hiện tại, đa số VPS đều sử dụng SSD rồi nhưng nếu VPS của bạn đang sử dụng HDD, bạn nên tạo SWAP dung lượng bé nhất có thể vì dung lượng cao sẽ làm giảm hiệu suất hệ thống.
Với SSD, dung lượng swap nên bằng RAM nếu RAM < 2GB và =2 GB nếu RAM > 2GB.

1. Tao SWAP

Chon menu từ 1 đến 6 để lựa chọn dung lượng swap .
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Chuc nang nay khong ho tro VPS OpenVZ
=========================================================================
               Tao & Xoa Swap
=========================================================================
1) Swap 512 MB	3) Swap 2 GB	5) Swap 4 GB	7) Xoa Swap
2) Swap 1 GB	4) Swap 3 GB	6) Swap 6 GB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de tao SWAP (RAM ao) cho Server. Recommend: 
-------------------------------------------------------------------------
Dung luong SWAP = RAM neu server co RAM < 2 GB 
-------------------------------------------------------------------------
Dung luong SWAP = 2 GB neu server co RAM > 2 GB 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon tao swap dung luong 512 MB ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
524288+0 records in
524288+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 1.12817 s, 476 MB/s
Setting up swapspace version 1, size = 524284 KiB
no label, UUID=8a522366-1c94-4404-9bf7-ffb6bd439b78
swapon: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested.
 
Kết quả:
========================================================================= 
Tao swap thanh cong: 512 MB
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Chuc nang nay khong ho tro VPS OpenVZ
=========================================================================
               Tao & Xoa Swap
=========================================================================
1) Swap 512 MB	3) Swap 2 GB	5) Swap 4 GB	7) Xoa Swap
2) Swap 1 GB	4) Swap 3 GB	6) Swap 6 GB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat)
2. Xóa & Thay đổi dung lượng swap

Nếu muốn thay đổi dung lượng swap, trước tiên bạn phải xóa swap bằng chức năng Xóa Swap , sau đó lựa chọn dung lượng swap mới.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Chuc nang nay khong ho tro VPS OpenVZ
=========================================================================
               Tao & Xoa Swap
=========================================================================
1) Swap 512 MB	3) Swap 2 GB	5) Swap 4 GB	7) Xoa Swap
2) Swap 1 GB	4) Swap 3 GB	6) Swap 6 GB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):7
=========================================================================
Chuc nang nay chi ho tro xoa Swap do VPSSIM tao ra truoc do
-------------------------------------------------------------------------
Voi Swap co san tren he thong, VPSSIM khong the can thiep duoc
=========================================================================
Ban muon xoa swap tren server? [y/N] y
Kết quả:

=========================================================================
Ban xoa swap thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Bay gio ban co the tao swap moi!
=========================================================================
VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
Chuc nang nay khong ho tro VPS OpenVZ
=========================================================================
Tao & Xoa Swap
=========================================================================
1) Swap 512 MB 3) Swap 2 GB 5) Swap 4 GB 7) Xoa Swap
2) Swap 1 GB 4) Swap 3 GB 6) Swap 6 GB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM