• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Sao Lưu & Phục Hồi Full Website"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #332  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 09:58
Đúng như tên gọi, chức năng "Sao Lưu & Phục Hồi Full Website" (Backup & Restore Full Website) sẽ giúp bạn sao lưu cả code và database mà website đang sử dụng cùng một lúc và tạo thành một file duy nhất. Sau đó, bạn có thể sử dụng file này tại một VPS khác hay chính VPS này để phục hồi website đó hoặc nhân bản một website. Và đặc biệt, bạn khi phục hồi bạn không cần phải tạo database cho website trước, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có thể VPSSIM tự tạo database mới và phục hồi database này từ dữ liệu trong file backup hoặc phục hồi vào database sẵn có trên VPS. Trường hợp phục hồi vào database sẵn có trên VPS khi trên VPS có database trùng tên với database trong file backup, lúc này VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn tạo database mới rồi phục hồi hoặc phục hồi vào database sẵn trên VPS. Nếu phục hồi vào database sẵn thì trước phi phục hồi, VPSSIM sẽ tiền hành sao lưu database rồi mới phục hồi. Đảm bảo dữ liệu website của bạn luôn được an toàn.

Với những code được nhiều người sử dụng như PHPBB và Wordpress, khi chạy chức năng sao lưu Full code + database, bạn sẽ không cần nhập tên database vì VPSSIM sẽ tự động tìm thông tin database của các website này. Còn với chức năng phục hồi website, nếu trong quá trình phục hồi mà cần thiết phải tạo database mới thì VPSSIM sẽ config cấu hình code sử dụng database mới luôn. Bạn có thể chạy website ngay sau khi phục hồi. Với những code khác, bạn cần phải config code sử dụng database mới, sau đó bạn mới có thể sử dụng website được.

Sau đây là cách dùng chức năng hai chức năng này.

1. Sao Lưu Full Website

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Backup & Restore Code ==> Sao Lưu & Phục Hồi Full Website ==> Sao Lưu Full Website

Bây giờ mình sẽ sao lưu VPSSIM.com nhé.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay sao luu hoac phuc hoi full code + database cho
-------------------------------------------------------------------------
Website. Trong qua trinh phuc hoi website, VPSSIM se tu dong tao database
-------------------------------------------------------------------------
cho website neu can thiet. Ban khong can tao database cho website truoc 
-------------------------------------------------------------------------
khi chay chuc nang nay.
=========================================================================
LUA CHON SAO LUU HAY PHUC HOI WEBSITE
=========================================================================
1) Sao Luu Full Website + Database
2) Phuc Hoi Full Website + Database
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
VPSSIM se backup Code website + Database cung mot luc. Ban co the phuc
-------------------------------------------------------------------------
hoi website bang chuc nang [ Phuc Hoi Full Website + Database ]
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach website co du lieu:
-------------------------------------------------------------------------
abcd.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
Tiep theo, nhap ten database cua vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach database tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach Database co du lieu:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b
=========================================================================
Nhap ten Database [ENTER]: abcd_com_ba7b
=========================================================================
Ban muon VPSSIM khong sao luu mot vai folder cua website ? [y/N] n
-------------------------------------------------------------------------
Khong exclude folder.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM bat dau backup code va database cho vpssim.com
Kết quả sao lưu:
=========================================================================
Sao luu full code & database thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Link download backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://vpssim.com/Full-VPSSIM/full_vpss ... f454.19-06
=========================================================================
De phuc hoi Website + Database ta doi ten:
-------------------------------------------------------------------------
full_vpssim.com.zip.XXXX => full_backup.zip
-------------------------------------------------------------------------
sau do upload vao thu muc: /home/vpssim.com/
-------------------------------------------------------------------------
(Hoac: /home/domain-abc.com/ - Voi domain-abc.com la website ban muon su 
-------------------------------------------------------------------------
dung code va database tu file backup) 
-------------------------------------------------------------------------
va chay chuc nang [ Phuc Hoi Full Website + Database ]
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lưu ý:

+ Nếu code sử dụng các code được VPSSIM hỗ trợ "good" thì trong quá trình sao lưu, VPSSIM sẽ tự tìm thông tin database và sao lưu luôn. Bạn không cần điền tên database của website.
+ Trong quá trình sao lưu, nếu quên tên database, bạn nên chọn Y khi VPSSIM hỏi có hiện danh sách database không, sau khi chọn Y, VPSSIM sẽ show danh sách database trên VPS, lúc này bạn có thể dễ dàng tìm được tên database của website.
+ File backup này có thể dễ dàng wget sang VPS khác được vì đây là link download trực tiếp.
+ Bạn không được tự ý thay đổi nội dung file backup này (giải nén và copy file vào đó) vì VPSSIM sẽ check file backup trước khi phục hồi, nếu không "đúng chuẩn", VPSSIM sẽ không phục hồi website từ file backup đó.

2. Phục Hồi Full Website

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Backup & Restore Code ==> Sao Lưu & Phục Hồi Full Website ==> Phục Hồi Full Website

Bạn có thể sử dụng chức năng Phục Hồi Full Website này để phục hồi cho cùng một domain hay cho một domain khác. Sử dụng phục hồi full cho cùng một website ít thao tác hơn so với phục hồi cho một domain khác và cách làm tương tự như nhau. Sau đây mình sẽ ví dụ phục hồi cho một domain khác. Mình sẽ sử dụng file backup của VPSSIM.COM để phục hồi cho HostingAZ.VN .

Trước tiên, ta cần thêm HostingAZ.VN vào VPS bằng chức năng Thêm Website của VPSSIM. Ta sẽ không tạo database mới cho website này vì khi phục hồi VPSSIM sẽ tự động tạo database cho website rồi.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them website vao server
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten domain [ENTER]: hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho hostingaz.vn ? [y/N] n
Kết quả thêm:
=========================================================================
hostingaz.vn duoc them thanh cong vao server
-------------------------------------------------------------------------
Upload code to /home/hostingaz.vn/public_html
-------------------------------------------------------------------------
Vhost File: /etc/nginx/conf.d/hostingaz.vn.conf
      --------------------------------------------------------------
Shortcut : /home/hostingaz.vn/0-Vhost/hostingaz.vn.conf
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them Website + YourLS (URL Shortener)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Bây giờ ta sẽ cd tới thư mục chứa hostingaz.vn
Code: Select all
cd /home/hostingaz.vn/
Bạn có thể wget file backup từ VPS kia sang bên này hoặc dùng filezilla download và upload lên thư mục /home/hostingaz.vn . Lưu ý là phải đổi tên file backup thành: full_backup.zip

Bây giờ mình sẽ dùng lệnh wget cho tốc độ nhanh hơn:
Code: Select all
cd /home/hostingaz.vn/
wget http://vpssim.com/Full-VPSSIM/full_vpssim.com.zip.44f34cc1df6dc37ce93f454.19-06 -O /home/hostingaz.vn/full_backup.zip
Upload bằng trình sFTP:

https://i.imgur.com/bJrdASD.png

Sau khi wget xong, tat sẽ chạy chức năng Phục hồi Full Website

Bây giờ ta bắt đầu phục hồi:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay sao luu hoac phuc hoi full code + database cho
-------------------------------------------------------------------------
Website. Trong qua trinh phuc hoi website, VPSSIM se tu dong tao database
-------------------------------------------------------------------------
cho website neu can thiet. Ban khong can tao database cho website truoc 
-------------------------------------------------------------------------
khi chay chuc nang nay.
=========================================================================
LUA CHON SAO LUU HAY PHUC HOI WEBSITE
=========================================================================
1) Sao Luu Full Website + Database
2) Phuc Hoi Full Website + Database
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
VPSSIM se phuc hoi full code + database cho Website tu file backup duoc 
-------------------------------------------------------------------------
tao boi chuc nang: [ Sao luu Full Website + Database ] 
=========================================================================
Nhap ten website: hostingaz.vn
Sau khi tìm thấy file backup, vì sử dụng file backup của website khác cho hostingaz.vn nên VPSSIM sẽ thông báo và hỏi bạn:
=========================================================================
Day khong phai la file backup cua hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
File backup cua website: vpssim.com 
=========================================================================
LUA CHON VPSSIM SE SU DUNG FILE BACKUP NAY DE PHUC HOI HOAC KHONG
=========================================================================
1) Su dung file backup nay de phuc hoi hostingaz.vn
2) Huy bo phuc hoi (Thoat)
Nhap lua chon cua ban: 1
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se phuc hoi hostingaz.vn tu file backup hien tai.
-------------------------------------------------------------------------
De website khong redirect sang vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Phuc hoi xong, phai edit option hoac setting cua website bang PhpMyAdmin
-------------------------------------------------------------------------
Nhan [Enter] de tiep tuc. Nhan [ Ctrl + C ] de huy bo.
Ta sẽ chọn 1 để phục hồi hostingaz.vn từ file backup này. Sau đó VPSSIM tiếp tục chạy và tự động tào database mới và phục hồi cho database luôn.
Trong trường hợp trên VPS có database trùng tên với database trong file backup, VPSSIM sẽ thông báo và cho bạn lựa chọn phục hồi trên database này hoặc tạo mới. Nếu phục hồi trên database cũ, VPSSIM sẽ tự động backup database cũ trước khi phục hồi (ghi đè dữ liệu)
=========================================================================
Trong file backup, database cua website la:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai, database abcd_com_ba7b da ton tai tren server.
=========================================================================
LUA CHON PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
1) Phuc hoi website su dung database abcd_com_ba7b
2) Tao database moi va phuc hoi website voi database moi
3) Huy bo phuc hoi (Thoat)
Nhap lua chon cua ban: 
Trường hợp bạn chọn phục hồi từ database cũ:
=========================================================================
Trong file backup, database cua website la:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai, database abcd_com_ba7b da ton tai tren server.
=========================================================================
LUA CHON PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
1) Phuc hoi website su dung database abcd_com_ba7b
2) Tao database moi va phuc hoi website voi database moi
3) Huy bo phuc hoi (Thoat)
Nhap lua chon cua ban: 1
=========================================================================
Du lieu database hien tai se duoc thay the bang du lieu file backup. Neu
-------------------------------------------------------------------------
database co du lieu, ban nen backup database truoc khi phuc hoi website.
=========================================================================
Nhan [ Enter ] de tiep tuc. Nhan phim bat ky khac de huy bo.
và phục hồi thành công:
=========================================================================
Phuc hoi hostingaz.vn thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database:
-------------------------------------------------------------------------
Ten database: abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
User: abcdcomba7b | Password: e33a456733de05fe 
-------------------------------------------------------------------------
Ban phai config hostingaz.vn su dung abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
Sau do clear Zend Opcache de hoan thanh phuc hoi.
=========================================================================
VPSSIM backup abcd_com_ba7b truoc khi phuc hoi
-------------------------------------------------------------------------
File backup:
-------------------------------------------------------------------------
/home/hostingaz.vn/abcd_com_ba7b.1a4e4.sql.gz
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Trường hợp bạn chọn tạo database mới và phục hồi
=========================================================================
Trong file backup, database cua website la:
-------------------------------------------------------------------------
abcd_com_ba7b
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai, database abcd_com_ba7b da ton tai tren server.
=========================================================================
LUA CHON PHUC HOI DATABASE
=========================================================================
1) Phuc hoi website su dung database abcd_com_ba7b
2) Tao database moi va phuc hoi website voi database moi
3) Huy bo phuc hoi (Thoat)
Nhap lua chon cua ban: 2
VPSSIM sẽ tự động tạo database mới và phục hồi database này bằng dữ liệu từ backup và thông báo kết quả:
=========================================================================
Phuc hoi hostingaz.vn thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin database:
-------------------------------------------------------------------------
Ten database: hostingaz_v_7676
-------------------------------------------------------------------------
User: hostingazv7676 | Password: 7f17c730a43aa501 
-------------------------------------------------------------------------
Ban phai config hostingaz.vn su dung hostingaz_v_7676
-------------------------------------------------------------------------
Sau do clear Zend Opcache de hoan thanh phuc hoi.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM