• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Tu Dong Backup Website"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #331  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 08:28
Trong VPSSIM mình có tích hợp chức năng tự động sao lưu code cho các website chạy trên VPS. Khi bật chức năng này cho website, đến thời gian định trước, VPSSIM sẽ tiến hành tự động sao lưu code của website. Bạn có thể lựa chọn thời điểm tự động sao lưu cũng như thời gian file backup được lưu trữ trên VPS trước khi bị VPSSIM tự động xóa. Việc tự động xóa file backup giúp VPS của bạn không bị đầy ổ cứng khi dung lượng các file backup quá lớn.
Sau đây là cách sử dụng chức năng này:

Dường dẫn chức năng:

Tiếng Việt: VPSSIM Menu ==> Backup & Restore Code ==> Tu Dong Backup Website
Tiếng Anh: VPSSIM Menu ==> Backup & Restore Code ==> Auto Backup Website

Trong phần Tự động Backup Website có hai chức năng : Xem danh sách các website đang bật auto backup và TAT/BAT auto backup cho website. Chức năng chúng ta sẽ nói tới ở đây là chức năng BẬT/Tắt Tự Động Backup cho website thôi, chức năng kia chỉ là xem danh sách các website đang BẬT tự động backup, không có gì phức tạp cả.

1. BẬT Tự Động Sao Lưu Code
Trong bài này mình sẽ BẬT sao lưu tự động vpssim.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Website
2) List Website BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT hoac TAT che do tu dong sao luu cho website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] 
-------------------------------------------------------------------------
Khong hien danh sach website tren server.
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM.COM hien khong duoc bat che do tu dong backup
=========================================================================
LUA CHON CACH THUC SAO LUU 
=========================================================================
1) Backup 1 Tuan 1 Lan
2) Backup 1 Ngay 1 Lan
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Ban muon VPSSIM khong sao luu mot vai folder cua website ? [y/N] n
-------------------------------------------------------------------------
Khong exclude folder.
=========================================================================
Ban muon VPSSIM tu dong backup vpssim.com vao may gio ?[0-23]: 1
=========================================================================
Lua Chon Server Se Luu Tru File Backup Trong Thoi Gian Bao Lau
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Backup Cua WebSite Khi Dat Toi Gioi Han Nay
=========================================================================
1) 3 Ngay  3) 10 Ngay	5) 20 Ngay 7) 30 Ngay
2) 7 Ngay  4) 15 Ngay	6) 25 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server La 7 Ngay
-------------------------------------------------------------------------
Cho phep VPSSIM backup vpssim.com vao 1 gio hang ngay ? [y/N] y
Bật tự động backup thành công:
=========================================================================
Thuc hien yeu cau auto backup vpssim.com thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Website se duoc auto backup vao: 1 gio hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Link file backup:
-------------------------------------------------------------------------
http://171.245.13.154:888/backup/vpssim ... 218c88.zip
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):
2. TẮT Tự Động Sao Lưu Website

Nếu bạn không muốn VPSSIM tự động sao lưu code cho website nào, dùng chức năng này để tắt tính năng tự động sao lưu website.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Website
2) List Website BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT hoac TAT che do tu dong sao luu cho website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] 
-------------------------------------------------------------------------
Khong hien danh sach website tren server.
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Hien VPSSIM.COM dang BAT che do tu dong backup
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT che do Auto backup cho vpssim.com ? [y/N] y
Và kết thúc:
=========================================================================
TAT che do Auto backup cho vpssim.com thanh cong.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 16M 
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  5) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  6) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  7) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Phuc Hoi Website		  8) Xoa Tat Ca File Backup
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #732  by haodv
 08 Jul 2018 22:40
Chào bạn. Mình có sử dụng chức năng 3) Tu Dong Backup Website. Khị chạy lệnh, ssh yêu cầu không tắt màn hình, nhưng do mình không để ý, nên ấn Crtl Z, chưa backup xong và SSH nó thoát khỏi vpssim. Không biết file lưu tạm nó nằm ở đâu, vì ổ SSD của mình nó đầy nên rõ rệt, muốn xóa file đó đi bạn ạ
Get 25 USD Free To USE VPSSIM