• Hướng dẫn tạo tài khoản FTP, Config Quota HDD & Max Files cho FTP account trên VPSSIM

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #326  by nguyenoanh
 19 Jun 2018 16:04
VPSSIM có hỗ trợ cài đặt FTP server và tạo tài khoản FTP cho từng domain trên VPS. CHức năng này khá tiện dụng nếu bạn muốn tăng tốc upload file lên VPS vì upload qua FTP sẽ nhanh hơn upload qua sFTP, hoặc bạn muốn chia sẻ VPS cho bạn bè sử dụng chung.
Sau đây mình chỉ nói về các chức năng tạo tài khoản FTP và các config cần thiết cho tài khoản này. Các chức năng khác trong phần Quản Lý FTP Account rất dễ sử dụng, bạn có thể vọc một cách rất đơn giản.

Trước khi sử dụng được các chức năng trong phần Quản Lý FTP Account, bạn cần phải cài đặt FTP Server cho VPS trước. Việc cài đặt hoàn toàn tự động bằng chức năng cuối cùng - Cài Đặt FTP Server . Sau khi cài đặt xong, chức năng này sẽ chuyển thành Remove FTP Server.
 =========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly FTP Account 
=========================================================================

1) Tao Tai Khoan FTP Cho Website 4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Vo Hieu Hoa Tai Khoan FTP	 5) Xem Thong Tin FTP Cua Website
3) Thay Mat Khau Tai Khoan FTP	 6) Remove FTP Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):
1. Cách tạo tài khoản FTP cho website
Ta sẽ sử dụng chức năng Tạo Tài Khoản FTP Cho Website để tạo tài khoản FTP cho website.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly FTP Account 
=========================================================================

1) Tao Tai Khoan FTP Cho Website 4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Vo Hieu Hoa Tai Khoan FTP	 5) Xem Thong Tin FTP Cua Website
3) Thay Mat Khau Tai Khoan FTP	 6) Remove FTP Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de tao FTP user cho website
-------------------------------------------------------------------------
Nhap website ban muon them FTP user [ENTER]: hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay hostingaz.vn tren he thong
-------------------------------------------------------------------------
hostingaz.vn chua tao tai khoan FTP
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se tao tai khoan FTP cho hostingaz.vn ngay bay gio
-------------------------------------------------------------------------
Please wait...
Kết quả:
=========================================================================
Tao tai khoan FTP cho hostingaz.vn thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin login:
-------------------------------------------------------------------------
IP: 108.61.150.186 
-------------------------------------------------------------------------
User: hostingazvn | Password: 9e8ae69e1d169ceb87759
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly FTP Account 
=========================================================================

1) Tao Tai Khoan FTP Cho Website 4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Vo Hieu Hoa Tai Khoan FTP	 5) Xem Thong Tin FTP Cua Website
3) Thay Mat Khau Tai Khoan FTP	 6) Remove FTP Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Như vậy là ta đã tạo xong tài khoản FTP cho website. Bạn có thể sử dụng FTP silent như Filezilla ... đăng nhập và upload file lên VPS.

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2017/11/huong-dan-tao-tai-khoan-ftp-account-va-thiet-lap-dung-luong-upload-file-vpsim.jpg

Nếu tạo tài khoản xong mà không đăng nhập được, xem cách khắc phục: 2. Setting Quota HDD & Max Files

Sau khi thêm tạo tài khoản FTP cho website, mặc định tài khoản này sẽ được unlimited tất cả, được phép upload không giới hạn số lượng file và dung lượng. Được upload đến khi full ổ cứng server thì thôi.

Để ngăn tình trạng đó, ta sẽ sử dụng chức năng Setting Quota HDD & Max Files

Như ví dụ dưới: Mình thiết lâp cho tài khoản FTP của hostingaz.vn chỉ được upload tối đa 5000 files và dung lượng upload tối đa lên VPS là 500 MB.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly FTP Account 
=========================================================================

1) Tao Tai Khoan FTP Cho Website 4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Vo Hieu Hoa Tai Khoan FTP	 5) Xem Thong Tin FTP Cua Website
3) Thay Mat Khau Tai Khoan FTP	 6) Remove FTP Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang config HDD va so file toi da cho FTP account.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten website [ENTER]: hostingaz.vn
=========================================================================
Thiet lap Quota HDD va Max Files cho hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Max Files la so tu nhien: 1000 < (Max Files) < 100000
-------------------------------------------------------------------------
Max Files: 5000
-------------------------------------------------------------------------
HDD phai la so tu nhien: 100 < HDD < 42555
-------------------------------------------------------------------------
Dung luong HDD (MB) : 500
=========================================================================
VPSSIM se thiet lap Quota cho hostingaz.vn:
-------------------------------------------------------------------------
Max Files: 5000 files
-------------------------------------------------------------------------
HDD: 500 MB
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ....
Kết quả:
=========================================================================
Config Quota cho hostingaz.vn thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Max Files: 5000 files
-------------------------------------------------------------------------
HDD: 500 MB
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly FTP Server 
=========================================================================

1) Tao Tai Khoan FTP Cho Website 4) Setting Quota HDD & Max Files
2) Vo Hieu Hoa Tai Khoan FTP	 5) Xem Thong Tin FTP Cua Website
3) Thay Mat Khau Tai Khoan FTP	 6) Remove FTP Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Những lưu ý khi sử dụng:

1. Thiết lập giới hạn Quota ( Max file và max dung lượng upload ) chỉ có giá trị khi upload lên VPS bằng trình FTP với tài khoản FTP mà thôi.
2. Để bảo mật, người được share VPS dùng chung không nên dùng các code null, nguồn gốc không rõ ràng. Nếu một website bị hack thì cả VPS chung số phận.
3. Với các tài khoản FTP cũ, bạn không thể cấu hình Quota được. Bạn phải remove tài khoản FTP cũ đi, sau đó tạo lại tài khoản mới và thiết lập như bình thường.

Link: https://hostingaz.vn/4863-huong-dan-tao ... pssim.html
This topic has 56 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM