• Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt FreeSSL – Let’s Encrypt” của VPSSIM

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1041  by nguyenoanh
 18 Jul 2018 21:16
@MacKen
Bây giờ mình nghỉ rồi nên có thể mai mình viết.
Về vấn đề park, bạn cứ tìm hiểu rồi nó ra.
Cứ save xong không đc thì chạy lệnh
Code: Select all
nginx -t 
Xem nó báo sao, rồi tìm cách fix.
Từ từ hãy hỏi, hix, loạn hết cả lên :(
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2923  by smowtion
 24 Oct 2018 12:13
5. Hiện tại VPSSIM dùng cách check website qua IP của VPS. Chính vì vậy, nếu bạn disable không cho truy cập vào địa chỉ IP VPS hay config redirect khi truy cập vào IP sang địa chỉ khác bằng Vhost đều không cài đặt được SSL.

Mình cài cho sub domain thì pass hết cf check rồi , domain cũng point vào ip host rồi mà vẫn ko cài được
 #2938  by nguyenoanh
 26 Oct 2018 08:41
smowtion wrote:
24 Oct 2018 12:13
5. Hiện tại VPSSIM dùng cách check website qua IP của VPS. Chính vì vậy, nếu bạn disable không cho truy cập vào địa chỉ IP VPS hay config redirect khi truy cập vào IP sang địa chỉ khác bằng Vhost đều không cài đặt được SSL.

Mình cài cho sub domain thì pass hết cf check rồi , domain cũng point vào ip host rồi mà vẫn ko cài được
Bạn check lại xem port 53 trên VPS có vấn đề gì không ?
Hoặc sub mới point thì chờ một time rồi thử lại.
 #3521  by tungdh
 03 Dec 2018 01:42
Cho mình hỏi mình cài PaidSSL nhưng làm theo đủ hướng dẫn xong thì toàn bị báo lỗi root@instance-1 ~]# nginx -t
nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/etc/nginx/paidssl/websitexxx.com/websitexxx.com.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Trước ở VPS củ mình xài paidssl nay move qua vps mới thì bị cái này, mình đã add lại file crt mới và config lại vhost như hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi
 #3523  by nguyenoanh
 03 Dec 2018 09:31
Bạn phải dùng toàn bộ dữ liệu các file CRT, .key cũ nhé. Dùng CRT mới không được đâu.
Nếu dùng CRT mới thì bạn phải đăng ký lại chứng chỉ bằng file CSR mới.
tungdh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM