• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý phpMyAdmin"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #343  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 16:19
Đường dẫn chức năng : VPSSIM menu ==> Quản Lý phpMyAdmin
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Các chức năng:

1. Tắt / Bật phpMyadmin

Sử dụng chức năng này để Tắt / hoặc Bật Phpmyadmin.

2. Open phpMyAdmin Port
Mở phpMyadmin Port nếu phpmyadminPort đang bị đóng

3. Close phpMyAdmin
Dùng chức năng này để đóng phpMyadmin nếu bạn hông có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu đóng phpMyAdmin port thì tất cả các link sử dụng port này như: download backup, svm ... sẽ không sử dụng được nữa.

4. Thay đổi phpMyAdmin port
Đây là port bảo mật lúc setup VPSSIM bạn đặt. Sử dụng chức năng này để thay port bảo mật sang port khác.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
========================================================================= 
Su dung chuc nang nay de thay doi port bi mat (Phpmyadmin port)
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay doi port bi mat ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat hien tai cua ban [ENTER]: 888
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat moi ban muon thay cho port 888 [ENTER]:999
-------------------------------------------------------------------------
Please wait....
Kết quả:
=========================================================================
Thay doi port bi mat cho VPS thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Tu bay gio port bi mat da duoc thay bang: 999 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.8.1
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://171.245.13.154:999
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):
5. Bật / Tắt bảo vệ phpMyadmin
Đây là lớp bảo vệ bằng mật khẩu cho phpMyAdmin và các link truy cập qua port bí mật.
Bạn nên để chức năng này được bật để bảo vệ an toàn hơn cho server.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #3921  by trunggold
 25 Dec 2018 09:18
Bạn ơi, mình truy cập vào phpMyAdmin cái nó báo lỗi như này:

File ./vendor/autoload.php missing or not readable.
Most likely you did not run Composer to install library files.

Giờ mình theo hướng dẫn nó "install library files" mà có 1 vài bước không được.
Bạn giúp mình với.
 #3925  by nguyenoanh
 25 Dec 2018 10:18
trunggold wrote:
25 Dec 2018 09:18
Bạn ơi, mình truy cập vào phpMyAdmin cái nó báo lỗi như này:

File ./vendor/autoload.php missing or not readable.
Most likely you did not run Composer to install library files.

Giờ mình theo hướng dẫn nó "install library files" mà có 1 vài bước không được.
Bạn giúp mình với.
Nó báo lỗi như vậy bạn bỏ qua đi, không sao cả đâu.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM