• Check inode limit

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2970  by smowtion
 29 Oct 2018 16:09
Hi
Bạn có thể thêm cảnh báo inode không, nhiều vps bị lỗi hết inode mà dung lượng vẫn còn nhiều
Thanks. 
Và bạn có thể thêm phần notify bằng thằng https://pushover.net/. vpssim send mail hay vào spambox nên ko có ý nghĩa cảnh báo lắm
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM