• Kiểm tra việc gửi mail thông báo có version mới

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2908  by olalavui
 21 Oct 2018 17:00
Image

Anh Oánh xem lại vụ gửi email thông báo có version mới xem ntn chứ đang 4.6.0.5 sẵn rồi mà hàng ngày vẫn báo chi nữa vậy ... rác mail kinh khủng
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM