• Bổ sung php-pgsql

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2907  by itvn9online
 21 Oct 2018 14:53
Chào bác, hiện tại trong tool của bác đã có php-pdo, php-mysql khá phổ biến rồi, còn cái php-pgsql sao bác không cho vào luôn nhỉ.
Trước bác chưa mã hóa, em toàn tự vào chỉnh lại file rồi re-install

yum -y install php-curl php-pecl-zip $phppeclredis php-zip php-soap php-cli php-ldap php-mysqlnd php-pear-Net-SMTP php-enchant php-mysql php-pgsql php-pear $memcachedinstall php-opcache php-pdo php-zlib php-xml php-mbstring php-mcrypt

Từ ngày bác mã hóa đi là móm luôn, hết mod script của bác :lol:
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM