• Không tự upload lên drive

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2540  by hd00842
 03 Oct 2018 08:36
Mình đã cấu hình xong hết phần upload backup lên drive rồi mình để upload file lên drive hàng ngày nhưng mấy ngày rồi trên drive không thấy có file mới mình vào phần Upload To Google Drive Bay Gio thì file vẫn đc upload lên bình thường. Thêm nữa là chức năng Cau Hinh Auto Backup Time hình như là không hoạt động thì phải lựa chọn phần này chỉ có thông báo đã cấu hình drive thành công thôi
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM