Page 1 of 1

Thêm giới hạn dụng lượng lưu trữ cho website

PostPosted:12 Jun 2019 11:55
by hieunn1989
Chào anh

Hiện tại em đang quản lý cho 10~15 website của khách hàng. Nhưng Vpssim không có tính năng giới hạn dung lượng lưu trữ website nên có tình trạng 1 website chiếm hơn 20G dung lượng lưu trữ (trong khi đó gói VPS của em chỉ có 50G), làm ảnh hướng đến các website khác. Nhờ anh suy nghĩ giúp tính năng giới hạn lưu trữ cho 1 website.

- Giới hạn lưu trữ tầm 5G/website (số dung lượng do quản trị vpssim tự đặt). Khi nào đạt gần tới giới hạn dung lượng (còn 500mb) thì sẽ có mail thông báo để người quản trị vpssim biết mà thông báo cho khách hàng.
- Tùy biến nâng/hạ cấp giới hạn lưu trữ để người quản trị cấu hình theo chủ ý khách hàng.

Cám ơn anh!

Re: Thêm giới hạn dụng lượng lưu trữ cho website

PostPosted:12 Jun 2019 15:33
by olalavui
@hieunn1989, có lẽ vấn đề này từng trả lời trong: viewtopic.php?p=430#p430
Và thực sự nó là không cần thiết.

Nếu bạn làm thương mại thì nên sử dụng các control panel thương mại như cPanel/DirectAdmin để chia nhỏ tài nguyên cho client.

Vì còn nhiều vấn đề hơn khi xài chung 1 user đó.

Re: Thêm giới hạn dụng lượng lưu trữ cho website

PostPosted:12 Jun 2019 16:35
by hieunn1989
Vâng, cám ơn anh

Re: Thêm giới hạn dụng lượng lưu trữ cho website

PostPosted:13 Jun 2019 08:30
by nguyenoanh
Nếu khách hàng trả tiền VPS thì tốt nhất cho mỗi một khách vào 1 VPS, như vậy nếu VPS gặp sự cố thì cũng không ảnh hưởng lẫn nhau em ạ.
VPSSIM khuyến khích sử dụng cho 1 cá nhân (1 công ty) thôi, không khuyến khích nhiều người (nhiều công ty) dùng chung 1 VPS.
Khi dùng chung 1 VPS, nếu một khách hàng họ vô tình hoặc cố tình upload shell lên (có thể là do upload plugin, themes ...) thì cả VPS sẽ bị vạ lây.
Mình làm dịch vụ , tuy không phải nó chắn chắn sẽ xảy ra mà khi nó xảy ra thì hơi mệt và mất uy tín.

Re: Thêm giới hạn dụng lượng lưu trữ cho website

PostPosted:17 Aug 2019 08:26
by songdonggun
hieunn1989 wrote:
12 Jun 2019 11:55
Chào anh

Hiện tại em đang quản lý cho 10~15 website của khách hàng. Nhưng Vpssim không có tính năng giới hạn dung lượng lưu trữ website nên có tình trạng 1 website chiếm hơn 20G dung lượng lưu trữ (trong khi đó gói VPS của em chỉ có 50G), làm ảnh hướng đến các website khác. Nhờ anh suy nghĩ giúp tính năng giới hạn lưu trữ cho 1 website.

- Giới hạn lưu trữ tầm 5G/website (số dung lượng do quản trị vpssim tự đặt). Khi nào đạt gần tới giới hạn dung lượng (còn 500mb) thì sẽ có mail thông báo để người quản trị vpssim biết mà thông báo cho khách hàng.
- Tùy biến nâng/hạ cấp giới hạn lưu trữ để người quản trị cấu hình theo chủ ý khách hàng.

Cám ơn anh!
Dùng lệnh để kiểm tra dung lượng mỗi web. Chỉ cung cấp FTP cho khách. Như vậy khách sẽ upload khó và lâu hơn. Nên chỉ có phình dung lượng khi đăng tải trực tiếp trên web (video, ảnh...). Bạn phải thông báo với khách là có quyền sử dụng bao nhiêu tài nguyên. Nếu tăng quá mức quy định thì yêu cầu khách đóng thêm tiền.
nguyenoanh wrote:
13 Jun 2019 08:30
Nếu khách hàng trả tiền VPS thì tốt nhất cho mỗi một khách vào 1 VPS, như vậy nếu VPS gặp sự cố thì cũng không ảnh hưởng lẫn nhau em ạ.
VPSSIM khuyến khích sử dụng cho 1 cá nhân (1 công ty) thôi, không khuyến khích nhiều người (nhiều công ty) dùng chung 1 VPS.
Khi dùng chung 1 VPS, nếu một khách hàng họ vô tình hoặc cố tình upload shell lên (có thể là do upload plugin, themes ...) thì cả VPS sẽ bị vạ lây.
Mình làm dịch vụ , tuy không phải nó chắn chắn sẽ xảy ra mà khi nó xảy ra thì hơi mệt và mất uy tín.
Nếu như vậy thì quá tốn kém cả tiền bạc và công sức. Thời gian cài vps và mua key vpssim là quá tốn kém rồi admin ơi. Nếu nhiều khách mà khách nào cũng cài vps riêng thì thà mua key directadmin, cyberpanel hay cpanel cho khỏe.