• Nên có thêm tính năng tạo Mail server / Webmail

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #67  by hoangviet88vn
 31 May 2018 08:58
qua một thời gian sử dụng vpssim thì mình không thấy có điểm nào để chê cả , chỉ có điều mình mong muốn trong tương lai VPSSIM nên có thêm tính năng tạo mail server / webmail / quản lý địa chỉ email , vì hosting và người dùng rất cần và hay phải sử dụng , nếu bạn Oánh tích hợp được vào bộ VPSSIM tính năng tạo mail server thì là tốt nhất :mrgreen:
This topic has 15 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM