Page 1 of 1

Google Pagespeed is Comming Back on VPSSIM 4.6.0.5

PostPosted:14 Sep 2018 10:31
by nguyenoanh
Chào các bạn.
Trong lần nâng cấp tới mình sẽ đưa Google Pagespeed quay trở lại VPSSIM.
Nhưng rất tiếc VPSSIM chỉ hỗ trợ Google Pagespeed cho các VPS Centos 7.X mà thôi.
Ưu điểm về mặt tăng tốc độ cho Website khi sử dụng Google Pagespeed là rất rõ rệt :)
Các bạn hãy chờ bản update tới nhé :)

Update: Centos 6 cũng được hỗ trợ nhưng thủ tục dài hơn mấy bước xác nhận.Vì sẽ phải làm thủ công một số thao tác.