• thêm tuỳ chọn tạo ram ảo " swap "

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #1472  by hungbang
 06 Aug 2018 21:51
mình mới thuê con vps với ram là 32gb nhưng cài vpssim xong vào tuỳ chọn tạo thêm ram swap thì chỉ thấy cao nhât là 6gb vậy mong ad có thể thêm tuy chọn trong bản nâng cấp tiếp " ví dụ như có thể tuỳ chọn bao nhiêu cũng được miễn là vps cho phép "
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM