• Góp ý sửa mục 3 khi cài wordpress auto

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #1352  by datecom
 30 Jul 2018 10:09
xin chào,
mình thấy khi cài mục 3 auto wordpress thì nó hiển thị 4 tùy chọn plugin cache , như mình thì mình không dùng pluigin nào trong số 4 plugin nên buộc phải chọn 1 cái , rồi sau đó vào xóa đi . Thêm nữa vpssim tự động 2 thêm 2 plugin giới hạn login + remove category thì mình không thấy cần thiết .
1. Nếu họ quan tâm bảo mật thì họ dùng plugin khác có tính năng vượt trội hơn không chỉ giới hạn login.
2. Ai quan tâm SEO thì hầu như đều cài SEO yoast vào có luôn tính năng plugin thứ 2 .
Nên mình góp ý hỏi có cài plugin mặc và thêm tùy chọn "khác"
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM