• tên fie backup

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #1115  by mrx
 21 Jul 2018 20:00
có cách nào sửa fie backup về thành tên data - ngày backup ko a
chứ nó backup về toàn dạng tên data -ddc95c0c8972 .... lại còn giống hệt nhau :( khác mỗi kích cỡ + ngày backup xem ở trên ftp
e lưu fie 15 ngày mà tải 15 fie về chả biết fie nào ngày nào lun , trừ cái fie .gz là biết ngày mới nhất
This topic has 11 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM