• Tùy chọn áp đặt tất cả website hoặc chỉ 1 website cho 1 tính năng nào đó

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #863  by thanh4212
 12 Jul 2018 23:58
Lúc trước em có vài website nên không cảm thấy cực, nhưng giờ em có gần 30 website nên khi cài đặt hoạt loạt website cho tính năng:

Password Bao Ve wp-login.php,
Tat/Bat WP-Cron.php,
Fix Loi Permission,
Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache,
.v.v..

Thì em phải gõ từng website thì hơi cực, trong khi nếu mình có thêm tuy chọn là tất cả website đều dùng cài đặt tính năng thì nhanh hơn ấy anh Oánh.
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM