• Phát triển chức năng Block IP

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #602  by quocdung.esgc
 04 Jul 2018 11:26
Hi anh Oánh,

Anh xem xét có nên phát triển chức năng Block IP trong Quan Ly CSF Firewall, cho phép 1 thao tác có thể block nhiều IP không?
Nếu không, anh cho em xin đường dẫn file chứa IP đã bị block.

Cám ơn anh.
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM