• Nên cho phép người dùng đặt mật khẩu khó hơn ở phần quản trị /svm/

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #531  by attravel
 02 Jul 2018 14:43
mình làm IT và mình thấy khá khó chịu khi phải đặt mật khẩu yếu khi cài đặt VPSSIM , cho mình hỏi sao ánh không cho phép người dùng đặt mật khẩu khó có đủ những ký tự như @.& chữ hoa ở những phần như setup root password mysql , ftp , hay phần quản trị /svm/
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM