• Nên bỏ cái vụ check độ rộng màn hình

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #511  by mhsolutions
 30 Jun 2018 01:26
Hồi xưa giờ vẫn xài bình thường, có sao đâu, nhìn ko thấy hết thì bật full screen lên là thấy. Giờ mỗi lần về menu chính lại hiện thông báo. Phiền phức quá
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM