• Nên cho nhập các thông tin cần thiết 1 lần từ lúc chuẩn bị cài đặt

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #5872  by naq219
 20 Mar 2019 18:15
Dear
mình thấy lúc cài vps phải canh đến lúc nào có thêm yêu cầu nhập thông tin để cài đặt tiếp,
nếu ad cho nhập vào lúc đầu luôn thì tiện lắm, vì nhập xong rồi có thể đi làm việc khác đến khi quay lại đã có vps để sử dụng rồi. Nhất là khi phải tạo nhiều vps
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #5878  by nguyenoanh
 20 Mar 2019 21:46
Chào bạn.
Hiện tại, khi cài đặt VPSSIM chỉ cần thao tác khoảng một hai phút điền các thông số xong là quá trình cài đặt tự động diễn ra đế khi hoàn thành thì thôi mà.
Bạn nhớ nhầm sang phiên bản ngày xưa rồi.
 #6051  by naq219
 06 Apr 2019 16:47
nguyenoanh wrote:Chào bạn.
Hiện tại, khi cài đặt VPSSIM chỉ cần thao tác khoảng một hai phút điền các thông số xong là quá trình cài đặt tự động diễn ra đế khi hoàn thành thì thôi mà.
Bạn nhớ nhầm sang phiên bản ngày xưa rồi.
hiện tại mình đang dùng bản 4.1.0.3 có 1 lỗi là xóa 1 crontab thì bị mất hết tất cả các cron tab khác luôn. ko rõ bản mới có bị như vậy ko bạn check lại nhé
Get 25 USD Free To USE VPSSIM