• Tính năng chia nhỏ VPS như Reseller Hosting

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #429  by hieunn1989
 24 Jun 2018 15:45
Xin chào, mình là người sử dụng vpssim từ lâu rồi. Nay mình đang quản trị cho 3 VPS khách hàng, mỗi VPS có khoảng 10~14 website con nhưng mình ko thể kiểm soát dung lượng từng website. Do đó mong VPSSIM có thêm những tính năng giống như Reseller Hosting

1. Khi tạo mới website, có đặt giới hạn dung lượng cho từng website.
2. Khi website sắp hết dung lượng, có thông báo cho quản trị viên qua email.
3. Nâng cao việc bảo mật khi dính virus. Lúc trước mình có 1 website do khách hàng upload code marware lên, thế là nó lây lan cho tất cả website trong VPS ấy. Hy vọng VPSSIM nâng cao tính bảo mật của hệ thống.

Trân trọng cám ơn admin.
This topic has 9 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM