• Chức năng 2) Xóa website cần update

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #401  by olalavui
 22 Jun 2018 14:24
Ở tính năng 2) Xoa website nếu website cài = wp-cli (Auto install) sẽ đc báo remove cả database nhưng nếu xài 4 - wp only k auto cài thì sẽ k báo xóa database

A Oánh lưu ý lại xem
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM