Page 1 of 1

đề nghị tích hợp thêm 1 số tính năng trống ddos , brute force

PostPosted:27 Jun 2019 11:44
by attravel
Theo mình nghĩ nên tích hợp thêm vào VPSSIM các tính năng anti-ddos brute force , ở bên centminmod mình hay cài thêm cái scripts này của 1 ông VN viết
https://community.centminmod.com/thread ... dos.13258/
đơn giản nhưng block ddos botnet rất tốt
Ngoài ra nếu thêm phần kiểu như hạn chế request vào /wp-admin/ /wp-login.php nữa thì càng tốt vì 2 phần đấy rất chi là nhạy cảm :mrgreen: