Page 2 of 2

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 13:28
by uminamy
Trong vpssim phần QUản lý database e vừa bấm vào thì vpssim thông báo:

chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
/etc/vpssim/menu/vpssim-befor-them-xoa-database: line 39: mysql: command not found

MySQL service is Down

....

Sorry, MySQL service dang stopped. VPSSIM khong the bat MySQL len duoc!

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 14:34
by nguyenoanh
uminamy wrote:
19 Oct 2018 13:28
Trong vpssim phần QUản lý database e vừa bấm vào thì vpssim thông báo:

chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
/etc/vpssim/menu/vpssim-befor-them-xoa-database: line 39: mysql: command not found

MySQL service is Down

....

Sorry, MySQL service dang stopped. VPSSIM khong the bat MySQL len duoc!
MariaDB có vấn đề nên cài đặt thất bại rồi.
Anh sẽ check lại và "báo cáo" em nhé.

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 15:18
by nguyenoanh
@uminamy
Anh đang fix lỗi.
viewtopic.php?p=2883#p2883


Update:

Anh đã fix lỗi.
Cảm ơn em.

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 15:58
by uminamy
nguyenoanh wrote: Anh đã fix lỗi.
Cảm ơn em.
Anh ơi vẫn bị báo lỗi ạ. Em có nên xoá hết đi cài lại vpssim từ đầu ko?

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 16:00
by nguyenoanh
uminamy wrote:
19 Oct 2018 15:58
nguyenoanh wrote: Anh đã fix lỗi.
Cảm ơn em.
Anh ơi vẫn bị báo lỗi ạ. Em có nên xoá hết đi cài lại vpssim từ đầu ko?
Em phải rebuild vps và cài lại nhé.

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 16:04
by uminamy
nguyenoanh wrote: Em phải rebuild vps và cài lại nhé.
Tất cả các vps em phải rebuild hết ạ anh? hay là chỉ mỗi cái vps này thôi?

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:19 Oct 2018 16:05
by nguyenoanh
uminamy wrote:
19 Oct 2018 16:04
nguyenoanh wrote: Em phải rebuild vps và cài lại nhé.
Tất cả các vps em phải rebuild hết ạ anh? hay là chỉ mỗi cái vps này thôi?
Vps nào mới cài và bị lỗi mysql thôi e.

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:05 Nov 2018 21:03
by olalavui
@uminamy, Nếu bài mới cài vpssim lên upcloud mình vẫn khuyên lựa chọn centos 7 để hỗ trợ tốt các tính năng nhé

Re: Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

PostPosted:10 Aug 2019 01:06
by lauravick
Also know LetsCloud, can be a cool alternative to UpCloud. https://www.letscloud.io/ :D