• Cấu hình VPS VPSSIM.VN & VPSSIM.COM đang sử dụng

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2590  by mrx
 05 Oct 2018 14:57
nguyenoanh wrote:
mrx wrote:
05 Oct 2018 11:12
nguyenoanh wrote:@mrx
Tặng tất cả những ai truy cập vpssim.com & vpssim.vn :)
tặng mã để add vào tk hả a :)
Please wait ...

10 tháng dùng VPS 1 GB RAM, 1 CPU 3.0 GHZ :)
:)) làm con 40 us chạy hơn 1 tháng cho sướng a
nguyenoanh liked this
 #2592  by mrx
 05 Oct 2018 17:40
nguyenoanh wrote:Có 50 USD trong tài khoản, muốn làm gì thì làm :)
Nhu cầu của anh chỉ cần cấu hình VPS thấp nên chỉ nghĩ được tới thế :lol:
vpssim a h chạy cấu hình như nào thế a
 #2594  by nguyenoanh
 05 Oct 2018 18:02
mrx wrote:
05 Oct 2018 17:40
nguyenoanh wrote:Có 50 USD trong tài khoản, muốn làm gì thì làm :)
Nhu cầu của anh chỉ cần cấu hình VPS thấp nên chỉ nghĩ được tới thế :lol:
vpssim a h chạy cấu hình như nào thế a
4 CPU & 4 GB RAM em.

15 USD/ tháng :)
 #2596  by mrx
 05 Oct 2018 21:27
nguyenoanh wrote:
mrx wrote:
05 Oct 2018 17:40
nguyenoanh wrote:Có 50 USD trong tài khoản, muốn làm gì thì làm :)
Nhu cầu của anh chỉ cần cấu hình VPS thấp nên chỉ nghĩ được tới thế :lol:
vpssim a h chạy cấu hình như nào thế a

4 CPU & 4 GB RAM em.

15 USD/ tháng :)
?????? vultr làm gì có cấu hình này a :)) 2 nhân 4g ram đã 20 us rồi mà ^^
Get 25 USD Free To USE VPSSIM