• Cài đặt thành công VPSSIM trên VPS gói #Cloud5 của P.A VN

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
 #527  by attravel
 02 Jul 2018 09:17
Mình đã cài đặt thành công VPSSIM mà không gặp bất kỳ sự cố nào trên VPS của P.A VN
Cấu hình VPS của mình cụ thể như sau:
Cpu : E5 2600 5vcore
Ram : 6GB
SSD : 160GB
OS : Centos 7
Hiện tại thì mình đang chạy 2 website của công ty mình là dulichnga.com và dulichkavkaz.vn trên VPS đó
tốc độ tải trang nhanh hơn trước rất nhiều , điểm test trên testmysite trước đây chỉ 10 - 14s giờ giảm xuống từ 5 - 6 s
This topic has 6 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM