• Cài đặt cấu hình thành công VPSSIM trên VPS local ( Máy chủ tại nhà)

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
 #2141  by xuandung38
 09 Sep 2018 07:23
Thông tin::
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
RAM: Asus H110.
Storage: 250GB
RAM : 16GB
SWAP: 7.875 GB
Mạng VNPT : 100MBps
Modem : iGate GW020

Gặp một số vấn đề như :
+ Memcache.php by Harun Yayli Không hoạt động (Cant connect to:localhost:11211)
+ PHP Memcached Admin Không hoạt động
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM