• Cài đặt vpssim thành công nhưng lỗi upcode k hoạt động

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #24105  by olalavui
 02 Jul 2019 14:48
bạn sử dụng bất kỳ công cụ upload file nào cũng okie cả

FileZilla/WinSCP đều okie, giao thức kết nối là SFTP (cổng 22)

folder web là /home/tên domain/public_html/<vứt file vào đây>
Get 25 USD Free To USE VPSSIM