• Hướng dẫn tắt thông báo lỗi file PHP hoặc Fix lỗi trắng trang khi chạy website

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #380  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 16:42
Nếu bạn là developer, bạn có thể bật chức năng này lên hiện thì lỗi trên website để fix code. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại rất phiền toái khi download các theme hay plugin về sử dụng cho website của mình. Khi khách truy cập vào website và các thông báo lỗi đó nó hiện ngay trên các trang web, làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như giao diện web.
Hoặc ngược lại, trong trường hợp khi truy cập website lại không hiển thị bất kỳ nội dung gì cả ngoài một trang trắng "tinh" .
Trong trường hợp lỗi code và các lỗi này hiển ngay trên trang web, lỗi này có thể bạn tự khắc phục được hoặc không, nếu không thì bạn có thể tạm thời tắt các thông báo này khi khách truy cập bằng cách OFF DISPLAY ERROR đi.
Trong trường hợp site hiện một màu "trằng tinh" thì bạn lại phải ON DISPLAY ERROR.

Ta sẽ ON / OFF DISPLAY ERROR bằng chức năng có sẵn trong VPSSIM.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> On/Off Display Errors

Cách sử dụng:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/configphpini
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 4
=========================================================================
Voi mot so code loi, Neu dat [display_errors = Off] trong php.ini se lam
-------------------------------------------------------------------------
website hien thi duy nhat trang trang. Fix by set [display_errors = On]
-------------------------------------------------------------------------
Neu website khong co loi, VPSSIM khuyen nghi dat [display_errors = Off]
=========================================================================
Hien tai: DISPLAY ERRORS = OFF 
=========================================================================
Ban muon dat [display_errors = On] trong php.ini ? [y/N] y
Get 25 USD Free To USE VPSSIM