• Tăng tốc thời gian khởi động của phần mềm trong Linux


 #153  by phamduc
 06 Jun 2018 15:05
Việc khởi động phần mềm trên Linux cũng khá nhanh rồi, đặc biệt với các máy tính có cấu hình cao và sử dung ổ SSD có tốc độ lớn. Nhưng với những máy có cấu hình yếu và sử dung ổ HDD, có lẽ đa số chúng ta chưa hài long với tốc độ khởi động phần mềm hiện tại. Trong bài viết này, mình sẽ đề cập tới cách tăng tốc mở (khởi động) phần mềm cho Linux dung Preload. Tiện ích này sẽ theo dõi các ứng dung ta thường sử dung nhiều và lưu trữ chúng trong bộ nhớ trước nên chúng ta sẽ thấy các ứng dung này khởi động nhanh hơn một chút. Bởi vì như chúng ta biết, tốc độ đọc từ RAM nhanh hơn rất nhiều so với HDD hay cả đa số SSD hiện tại. Preload sẽ chạy thường trực như một dịch vụ trên máy và theo dõi các chương trình chúng ta thường dùng và tối ưu tốc độ chúng. Sau khi cài đặt Preload, tốc độ mở những ững dung chúng ta thường sử dụng sẽ nhanh hơn khá nhiệu.
Để cài đặt Preload trên Debian, Ubuntu và Linux Mint chúng ta dùng lệnh sau:
sudo apt-get install preload
Sau khi cài đặt xong,bạn cần khởi động lại máy tính để chương trình có thể chạy chính xác như nó yêu cầu. Về mặt cấu hình, bạn không cần config gì cả, chương trình đã được config đủ dùng rồi. Nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh các thông số theo ý mình, bạn có thể edit file cấu hình theo địa chỉ:
/etc/preload.conf
Một số trường hợp không nên (không cần cài đặt Preload)
1. Bạn cảm thấy hệ thống của mình khá nhanh rồi và bạn chỉ mở các phần mềm dùng nhiều RAM như như Firefox, chrome, Virtuabox … một vài lần trong ngày và bạn ít khi tắt chúng. Vì vậy, việc lưu trữ các phần mềm đó trong RAM sẽ lãng phí RAM không cần thiết.
2. Nếu bạn đang sử dụng SSD, việc sử dụng Preload có thể là không cần thiết.
3. Preload sẽ ảnh hướng tới tốc độ khởi động máy tính vì càng nhiều phần mềm được load vaò RAM, thời gian khởi động hệ thống càng lâu.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM