Page 1 of 1

Update 9/6/2018

PostPosted:09 Jun 2018 09:59
by nguyenoanh
Hôm nay mình config update Nginx lên 1.15.0 làm phiên bản mặc định cho các VPS cài mới. Nếu bạn đang sử dụng VPSSIM, hãy vào chức năng thay đổi phiên bản Nginx để cập nhật Nginx lên phiên bản mới nhất nhé.
Ngoài ra, mình cũng update một số module tương thích tốt hơn với phiên bản nginx mới. Các bạn hãy update nginx lên để các module này được tự động update.