• [Vietnamese] - Version 4.2.0.1 - 2/6/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #109  by nguyenoanh
 02 Jun 2018 08:30
Ngày 2/6/2018 VPSSIM update 4.2.0.1
Trong lần này, VPSSIM sẽ được cập nhật khá nhiều.
+ Bổ xung link view server status. Gom tất cả các link quản lý về một mối
+ Update VPSSIM menu
+ ....

Các bạn xem thêm tại bài viết bên HostingAZ.VN nhé: VPSSIM Update 4.2.0.1 – Những nâng cấp trong lần này
Get 25 USD Free To USE VPSSIM