• [Vietnamese] 4.5.11 - 22/8/2018 - Nâng cấp chức năng xóa 1 cronjob & Thêm Download file từ GDrive

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #1828  by nguyenoanh
 22 Aug 2018 12:07
[Vietnamese] 4.5.11 - 22/8/2018 . Những nâng cấp:

+ Nâng cấp chức năng xóa 1 crontab: Xóa cronjob đơn giản và pro hơn:

https://community.vpssim.vn/upanh/1534914195.png

+ Thêm chức năng "Check Google Drive Status" trong phần "Send Backups To Google Drive"

https://community.vpssim.vn/upanh/1534914340.png

+ Thêm chức năng: "Download Backup To This Server " trong phần "Send Backups To Google Drive": Tự động tải file backup về VPS.

https://community.vpssim.vn/upanh/1534823732.png

=>

https://community.vpssim.vn/upanh/1534824228.png

=>

https://community.vpssim.vn/upanh/1534824291.png
mrlinh, thanh4212 liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1844  by nguyenoanh
 22 Aug 2018 17:34
mrlinh wrote:
22 Aug 2018 17:29
càng ngày càng hoàn thiện đấy bác, cái vụ auto backup này rất quan trọng đối với em. :lol:
Tưởng tạm dừng update mà mọi người cứ comment, ý tưởng nó lại ra ...
lại phải update. :)
Get 25 USD Free To USE VPSSIM