• [Vietnamese] - Version 4.2.0.8 - 4.2.0.9 - 7/7/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #680  by nguyenoanh
 07 Jul 2018 16:47
[Vietnamese] - Version 4.2.0.8 - 4.2.0.9 - 7/7/2018

Những update trong phiên bản lần này:

+ Update chức năng Quản Lý CSF Firewall : Hỗ trợ cả IP lẫn IP range trong tất cả các chức năng. Thêm chức năng Block List IP (IP Range) - Block danh sách IP
+ Fix nhiều lỗi đang tồn tại
+ Update tất cả các file của VPSSIM. Từ phiên bản này VPSSIM chính thức trở thành close source.
+ Fix lỗi check business version.
This topic has 21 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM