• [Vietnamese] - Version 4.2.0.6 & 4.2.0.7 - 5/7/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #628  by nguyenoanh
 05 Jul 2018 10:07
[Vietnamese] - Version 4.2.0.6 & 4.2.0.7 - 5/7/2018
Những update trong phiên bản lần này:

+ Nâng cấp Wordpress Blog Tools: Fix lỗi trong các chức năng Enable/Disable Auto Update, Enable/Disable WP-Cron.php. Nâng cấp Setup Wordpress Multisite function. Với update lần này, việc cài đặt wordpress multisite sẽ dễ dàng và nhanh hơn bao giờ hết.
+ Fix bugs trong các chức năng: Default User & Password , Protect Directory By Password & ON/OFF Protect wp-login.php
+ Fix bugs trong Quan Ly Cronjob: Sau Luu Tat Ca Cronjob & Phuc Hoi Cronjob Tu Backup File
+ Thêm chức năng Register Business Version Dùng chức năng này để upgrade VPSSIM lên phiên bản Business.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM