• [Vietnamese] - Version 4.2.0.5 - 27/6/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #493  by nguyenoanh
 28 Jun 2018 08:49
Những update trong phiên bản 4.2.0.5 lần này:

1. Hỗ trợ plugin WP Fastest Cache cho Wordpress trên tất cả các chức năng có liên quan tới Vhost và Wordpress trong VPSSIM.
Từ bây giờ bạn có thể lựa chọn cài đặt tự động Wordpress với plugin WP Fastest Cache, Thêm Code Wordpress Code. Hỗ trợ config cho WP Fatest Cache và Re-config Vhost cho các plugin: Wp Super Cache, W3 Total Cache, Redis Cache, Wp-Rocket & Wp Fastest Cache
2. Fix bug trong chức năng Phục hồi database trong phần Quản lý Database
3. Fix bug trong Copy Backup toi Root cua Domain trong phần Quản Lý Database
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM