• Update Log from 1.0 version to 4.1.0.6

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #23  by nguyenoanh
 28 May 2018 09:03
15/1/2018 – Version 4.1.0.6
Thêm phần Exclude Folder (loại bỏ folder) vào chức năng Tự Động Backup

Thêm chức năng “Install / Remove Suhosin” vào “Config Cau Hinh PHP”

Fix lỗi typo trong VPSSIM main menu.
14/1/2018 – Version 4.1.0.5
Thêm chức năng Exclude Folder (loại bỏ folder) khi sao lưu website.
13/1/2018 – Version 4.1.0.4
Hỗ trợ Nginx Dynamic module

Thêm shortcut (symlink) tới vhost cho tất cả domain trên VPS. Đường dẫn Vhost rất dễ tìm: /home/domain.com/0-Vhost/domain.com.conf

Fix các lỗi nhỏ còn tồn tại.
Xem chi tiết: VPSSIM Update 4.1.0.4 – Hỗ trợ Nginx dynamic module
11/1/2018 – Version 4.1.0.3
Cài đặt PHP 7.1 cho VPS mới cài đặt VPSSIM

Update chức năng Cài Đặt PaidSSL

Với các VPSIM cài đặt ngày 9 và 10 vừa qua, nếu bị lỗi PHP, hãy update và thay đổi phiên bản PHP. VPSSIM sẽ fix full lỗi.

Fix các lỗi nhỏ còn tồn tại.
Xem chi tiết: VPSSIM Update 4.1.0.3 – Cài Đặt mặc định PHP 7.1 và thêm mirror cho Remi Repo khi cài đặt VPSSIM
8/1/2018 – Version 4.1.0.2
Redis Cache & Memcache, Imagick không được cài mặc định khi cài đặt VPSSIM.

Cập nhất chức năng Quản Lý Redis Cache & Memcached: Thêm chức năng Remove Redis Cache & Memcache.
3/1/2018 – Version 4.1.0.1
Thêm chức năng “Config PHP Timezone” trong phần Config Cấu Hình PHP : Sử dụng chức năng này để config PHP Timezone theo múi giờ bạn muốn.

Update chức năng Cài đặt Server Timezone : Bổ xung thêm 9 múi giờ.

Fix small bugs.
31/12/2017 – Version 4.1.0.0
Update phần cài đặt VPSSIM. Thêm lựa chọn phiên bản Nginx stable khi cài đặt.

Update chức năng “Thêm Website + WordPress Code (Auto Setup)” : Thêm phần nhập email admin.
Xem chi tiết tại đây
23/12/2017 – Support Netdata V1.9
Nếu bạn đang sử dụng Netdata, hãy dùng chức năng Nâng Cấp Netdata trong Cài Đặt Netdata để nâng cấp Netdata lên phiên bản mới nhất.
23/12/2017 – Version 4.0.0.2
Update chức năng Cài Đặt FreeSSL (Let’s Enctypt): Thêm chức năng Force Renew SSL For All Domains ( trong sub-menu Renew SSL)
22/12/2017 – Version 4.0.0.1
Fix small bugs.
19/12/2017 – Version 4.0.0.0
Rất nhiều update nên mình không liệt kê ra hết. Bạn xem chi tiết update tại đây.
12/12/2017 – Version 3.9.3.7
Nâng cấp chức năng WordPress Blog Tools : Thêm chức năng Sao Lưu & Phục Hồi Full Website . Đây là chức năng mình làm riêng cho wordpress website, chức năng này gồm 2 chức năng nhỏ: Sao Lưu Full Website + Database và Phục hồi Full Website + Database. Nếu muốn sao lưu website, chỉ cần nhập tên website, VPSSIM tự tìm database và sao lưu luôn. Nếu muốn phục hồi website, chỉ cần nhập tên website, VPSSIM sẽ check file backup, tự động tạo database và phục hồi website luôn.

Fix bugs.
8/12/2017 – Verson 3.9.3.5 – 3.9.3.6
Fix bugs.

Update chức năng Cấu hình Vhost Cho PLugin Cache trong WordPress Blog Tools : Hỗ trợ plugin wp-rocket.
7/12/2017 – Verson 3.9.3.4
Update chức năng “Change PHP Version” : Hỗ trợ nâng cấp PHP lên phiên bản 7.2
5/12/2017 – Verson 3.9.3.3
Fix lỗi không thể tạo database có 16 ký tự.
1/12/2017 – Verson 3.9.3.2
Đổi tên chức năng Quản Lý VPS Backup thành Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup

Update chức năng Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup
30/11/2017 – Verson 3.9.3.1
Fix lỗi CSF Firewall block Resilio Sync.
29/11/2017 – Verson 3.9.3.0
Nâng cấp chức năng Change Language

Nâng cấp chức năng Thêm Website + Code: Thêm chức năng Thêm Website + YourLS (URL Shortener): Tự tạo website rút gọn đường link. Auto config và cài đặt.

Nâng cấp chức năng Xóa Website

Đặt giới hạn cho phép VPSSIM chạy. Để đảm bảo an toàn dữ liệu VPS, nếu HDD VPS free dưới 20 MB, VPSSIM sẽ không chạy.

Fix bugs.
26/11/2017 – Verson 3.9.2.10
Đổi tên “Quản lý FTP Server ” ==> “Quản Lý FTP Account”

Fix bugs.
25/11/2017 – Verson 3.9.2.9
Update chức năng Quản Lý FTP Server : Thêm chức năng Setting Quota HDD & Max Files. Rất tiện lợi khi share VPS cho người khác dùng chung. Sử dụng chức năng này bạn có thể đặt hạn mức số lượng file và dung lượng upload tối đa cho từng tài khoản FTP. Giống như share hosting vậy.
(Lưu ý: Với tài khoản FTP cũ , VPSSIM không thể thực hiện chức năng này. Bạn phải remove tài khoản cũ và tạo lại tài khoản FTP mới cho website. Sau đó mới có thể sử dụng được chức năng mới)
24/11/2017- Version 3.9.2.8
Fix lỗi cài đặt SSL Let’s Encrypt.
22/11/2017 – Version 3.9.2.7
Fix lỗi Quản Lý Redis trên Centos 6

Nâng Cấp chức năng Cài Đặt Net2FTP : Hỗ trợ PHP 7.0 . Nếu bạn đang cài Net2FTP, hãy remove và cài đặt lại.

Fix lỗi command host not found khi cài đặt SSL.

Thêm chức năng Cài Đặt MonstaFTP . Thêm lựa chọn trình upload FTP.
22/11/2017 – Version 3.9.2.6
Nâng cấp chức năng Thêm Website + Code: Thêm chức năng Thêm website + Sypex Dumper – Công cụ sao lưu Database cực mạnh trên server., chuyển chức năng Fix lỗi Chmod, Chown từ Tiện ích & Addons qua.
20/11/2017 – Version 3.9.2.5
Fix lỗi chức năng cài đặt SSL Let’s Encrypt không thể hoàn thành nếu Domain chưa trỏ về IP VPS.

Update chức năng Quản Lý Redis Cache: Thêm chức năng Enable và Disable Redis Cache. Hãy Disable Redis Cache và Memcached nếu bạn không sử dụng để tiết kiệm CPU và RAM.

Fix bugs.
18/11/2017 – Version 3.9.2.4
Nâng cấp chức năng Cài Đặt SSL by Let’s Encrypt: Hỗ trợ VPS có sử dụng IP addons ( sử dụng nhiều IP cho 1 VPS)
17/11/2017 – version 3.9.2.3
Fix bugs.
16/11/2017 – version 3.9.2.2
Fix bugs
15/11/2017 – version 3.9.2 & 3.9.2.1
Hỗ trợ www và non_www domain cho domain mới thêm vào website.

Loại bỏ Bittorent Sync và thay bằng Resilio Sync

Update chức năng Quản Lý File Logs ..


Xem chi tiết update tại đây: Hỗ trợ WWW Domain, Resilio Sync và những điều cần làm trước khi update
10/11/2017 – Version 3.9.1.2
Fix bugs.
7/11/2017: Update Version 3.9.1.1
Fix bugs
6/11/2017: Update Version 3.9.1
Support upgrade Maridb to MariaDB 10.2 & 10.1

Removed chức năng [ Quản Lý Cronjob ]

Update [ Thêm Website & Code ]

….
Xem thêm tại đây. [ VPSSIM update 3.9.1 ] – Những Update trong phiên bản lần này
3/11/2017: Update Version 3.9.0.1 – 3.9.0.2
Fix lỗi khi cài đặt Let’s Encrypt cho một số subdomains.
27/10/2017: Update Version 3.9.0
Thêm chức năng Cài Đặt SSL (PaidSSL) : Tự động tạo domain key, csr file và Vhost cho domain. Trong quá trình cài đặt VPSSIM sẽ tạo file hướng dẫn trong thư mục /home/domain.com để bạn cài đặt dễ dàng hơn nếu chưa cài đặt PaidSSL trước đây. Xem chi tiết và hướng dẫn sử dụng chức năng mới này tại đây.

Fix một số lỗi nhỏ.
25/10/2017: Update Version 3.8.9 (Must update)
Bugs fix.
23/10/2017: Update Version 3.8.8
Thêm thông báo lỗi Nginx vào VPSSIM nếu VPSSIM không thể giúp bạn khởi động được Nginx vì bạn đã config sai. Bạn có thể sử dụng để config lại VPS .

Update Netdata lên 1.8

Thêm chức năng VPSSIM tự động email thông báo đến bạn khi VPSSIM có update. Để bật chức năng này, cập nhật VPSSIM lên phiên bản mới nhất. Sau đó vào lại Update VPSSIM => Điền email và enter. Lưu ý: Thư từ VPS gửi vào hòm thư bạn sẽ vào SPAM. Bạn phải chọn Not Spam để từ lần sau, thư sẽ vào inbox.

Fix bugs.
21/10/2017: Update Version 3.8.7
Nâng cấp chức năng Change PHP Version: Support PHP 7.1

Nâng cấp chức năng Backup & Restore Code, dễ dàng wget file backup sang VPS khác với chức năng mới.

Nâng cấp chức năng Quản Lý Database, dễ dàng wget file backup sang VPS khác với chức năng mới.

Thay số “0” thành phím thoát mặc định cho tất cả chức năng. Từ bây giờ, muốn thoát chức năng đang sử dụng, hãy sử dụng số “0” và enter.

Fix nhiều lỗi nhỏ khác.
16/10/2017: Update Version 3.8.6
Nâng cấp chức năng Tự Động Gia Hạn SSL Let’s Encrypt.
16/10/2017: Update Version 3.8.5
Fix lỗi trong Change PHP Version function. Nếu bạn đang gặp lỗi trong php 7.0, hãy thay đổi phiên bản php xuống 5.6 , sau đó quay ngược trở lại php 7.0 . VPSSIM sẽ fix những lỗi hiện tại.

Update Install/Remove Iconcube function. Từ bây giờ bạn có thể cài đặt ioncube trên PHP 7.0
Ngày 16/10/2017: Update VPSSIM 3.8.4
Fix lỗi cài đặt SSL Let’s encrypt cho website.
Ngày 14/10/2017:Update VPSSIM 3.8.3
Fix bugs: MÌnh mới kiểm tra lại dòng lệnh cài đặt VPSSIM, mình mắc lỗi ngớ ngẩn khi đặt lệnh chmod thư mục /home/vpssim.demo/logs sai. Mình đã sửa và khắc phục nên với những VPS mới cài đặt sẽ chmod rồi. Với các VPS ngày trước, lỗi này có thể gây ra tình trạng không thể khởi động lại được MySQL trong trường hợp MySQL bi lỗi và tắt. Nếu các bạn không muốn update thì chạy lệnh: chmod -R 777 /home/vpssim.demo/logs cũng được.
Ngày 5/10/2017:Update VPSSIM 3.8.2
Update chức năng cài đặt SSL Let’s Encrypt: Cài đặt cả www và non_www cho website và config tự động chuyển về non_www trên trình duyệt.

Update chức năng cài đặt File Manager. Cài đặt phiên bản mới nhất eXtplorer.

Fix lỗi cài đặt phiên bản Nginx mới nhất. Bạn hãy update VPSSIM trước khi update Nginx.
Ngày 27/9/2016:Update VPSSIM 3.8.1
Update chức năng cài đặt SSL Let’s Encrypt.
Ngày 24/9/2016:Update VPSSIM 3.8.0
Hỗ trợ cài đặt SSL bằng chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt hoàn toàn tự động.
Xem thêm: VPSSIM 3.8.0 – Hỗ Trợ Cài Đặt Chứng Chỉ SSL Miễn Phí Từ Let’s Encrypt
Ngày 16/9/2016: Update VPSSIM 3.7.8
Fix một số lỗi nhỏ còn tồn tại.
Ngày 13/9/2016: Update VPSSIM 3.7.7
Chuyển chức năng Thay Thông Tin Đăng Nhập Mặc Định trong Tiện Ích – Addons thành User & Password Mặc Định trong Main Menu.

Fix một số lỗi nhỏ còn tồn tại.
Ngày 9/9/2016: Update VPSSIM 3.7.6
Edit lại ngôn ngữ Thêm Park và Redirect Domain

Update phần : Cài Đặt File manager , Cài Đặt NetData và Cài Đặt Net2FTP.

Update server status.
Ngày 4/9/2016: Update VPSSIM 3.7.5
Thêm các giá trị của PHP bạn có thể config trong phần Config Cấu Hình PHP

Cài đặt Yahei-php – một trình view server status nhẹ và view theo thời gian thực. Địa chỉ view: http://IP_VPS/status.php . Để bảo mật VPSSIM tự động tạo username và mật khẩu bảo vệ file này. Bạn có thể thay đổi username và mật khẩu bằng chức năng có sẵn trong VPSSIM.
Ngày 1/9/2016: Update VPSSIM 3.7.4
Thêm chức năng Tắt / Bật WP-Cron.php cho WordPress Blog Tools: Bạn có thể tắt WP-cron.php cho wordpress website để tăng hiệu suất wordpress website.

Thêm chức năng Fix Lỗi Missed Schedule cho Wordpress Blog Tools: Fix lỗi không tự động post bài viết mới trong chế độ tự động post.

Thay đổi cài đặt mặc định cho NetData lên phiên bản 1.3 và thêm chức năng Nâng Cấp NetData cho những VPS đã cài đặt NetData cũng như nâng cấp lên phiên bản Netdata mới hơn sau này.

Chuyển check phiên bản mới VPSSIM và Nginx trong VPSSIM main menu sang 1 ngày 1 lần. Tăng tốc VPSSIM main Menu.
Ngày 26/8/2016: Update VPSSIM 3.7.3
Loại bỏ phần xem server status mặc định.

Thêm chức năng Cài Đặt NetData : Đây là tiện ích xem tình trạng server theo thời gian thực trên trình duyệt rất tốt. VPSSIM hỗ trợ cài đặt NetData theo domain và disable xem Netdata bằng port 19999 mặc định nhằm bảo mật tốt hơn cho server. Ngoài ra, bạn có thể tạo mật khẩu bảo vệ domain Netdata luôn.

Loại bỏ những chức năng không cần thiết trong: Quản Lý phpMyadmin, Zend Opcache, memcache . Thân thiện và dễ sử dụng hơn.

Update chức năng Server Status

Fix những bug nhỏ còn tồn tại.
Ngày 19/8/2016: Update VPSSIM 3.7.2 & 3.7.2.1 & 3.7.2.2
Lần này update này mình viết hơi dài, các bạn có thể xem chi tiết tại đây: VPSSIM Update 3.7.2 – Hỗ trợ Config Cấu Hình PHP (Enable/Disable PHP function …), Block & Unblock Country Trong CSF Firewall, Disable SSH Timeout …
Chiều 19/8/2016: Update 3.7.2.2: Fix bug trong phần Quản Lý CSF Firewall – Đây là lỗi rất nghiêm trọng, bạn bắt buộc phải update nếu muốn chức năng Quản Lý CSF Firewall hoạt động chính xác.
Ngày 9/8/2016: Update VPSSIM 3.7.1
Fix lỗi không cài đặt được CSF Firewall do nhà phát hành thay đổi link download.
Ngày 9/8/2016: Update VPSSIM 3.7.0
Bổ xung thêm 2 chức năng Re-config MySQL và Bật Cảnh Báo Full Disc
Xem chi tiết update tại: VPSSIM update 3.7.0 – Hỗ trợ Re-config MySQL và Cảnh báo Full Disc
Ngày 8/8/2106: Update VPSSIM 3.6.0
Update rất nhiều chức năng, cải thiện hiệu suất VPS. Xem chi tiết các update tại đây: [ Must Update ] – VPSSIM update 3.6.0: Mặc định backup database .SQL.GZ, thêm Net2FTP, Cấu hình lại CSF Firewall
Ngày 25/7/2016: Update VPSSIM 3.5.2
Update chức năng Remove VPSSIM trong Tiện Ích – Addons

Update chức năng Restart Service trong Tiện Ích – Addons.
Ngày 24/7/2016: Update VPSSIM 3.5.1
Fix bug trong chức năng nâng cấp MariaDB phiên bản tiếng Anh.
Ngày 23/7/2016: Update VPSSIM 3.5.0
Loại bỏ bước nhập domain khi cài đặt VPSSIM

Thêm bước nhập email quản lý khi cài đặt VPSSIM. Email này dùng để nhận email thông tin quản lý, lưu ý khi sử dụng từ VPSSIM và email thông báo có đăng nhập SSH vào VPS.

Thêm chức năng Tự động gửi email thông báo khi có đăng nhập SSH vào VPS.
Xem chi tiết tại đây
Ngày 16/7/2016 : Update VPSSIM lên phiên bản 3.4.1
Fix một vài lỗi nhỏ còn tồn tại.
Ngày 15/7/2016 : Update VPSSIM lên phiên bản 3.4.0
Thêm lựa chọn phiên bản MariaDB 10.0 hoặc MariaDB 5.5 khi cài đặt. Các bạn nên chọn MariaDB 10.0 có hiệu suất tốt hơn.

Update chức năng Nâng Cấp MariaDB lên 10.0 trong Update System.

Fix tất cả các lỗi liên quan tới nhận sai dịch vụ MariaDB trên Centos 7.

Thêm chức năng Clear All Caches. Hỗ trợ clear từng cache riêng lẻ Zend Opcache, redis cache, memcache hoặc tất cả cache cùng một lúc.

Update các chức năng liên quan tới WordPress như Thêm website + wordpress code, Update wordpress code … Do các chức năng này cần một số hàm nhất định để chạy, và sẽ bị lỗi nếu bạn config disable các hàm này. Vì vậy, để các chức năng này hoạt động tốt, trước khi chạy các chức năng này, VPSSIM sẽ enable tất cả các hàm php bạn đã disable, sau khi chạy xong VPSSIM sẽ tự động phục hồi config như lúc đầu.

Và nhiều update nhỏ khác.
Ngày 5/7/2016 : Update VPSSIM lên phiên bản 3.3.1
Fix bug on Change Nginx Version
Ngày 3/7/2016 : Update VPSSIM lên phiên bản 3.3.0
Loại bỏ Nginx Pagespeed, hỗ trợ cài đặt Nginx và phpmyadmin phiên bản tùy chọn.

Hỗ trợ tạo mật khẩu bảo vệ folder, phpmyadmin, backup files và wp-login.php của wordpress website

Nâng cấp chức năng Quản Lý Bittorent Sync: Hỗ trợ thêm phiên bản 1.1

Nâng cấp chức năng Quản Lý VPS: sửa lại file config…
Chi tiết các nâng cấp xem tại đây: VPSSIM Update 3.3.0 – Remove Nginx Pagespeed, Thêm config bảo vệ folder, phpmyadmin, wp-login.php …
Ngày 18/6/2016: Update VPSSIM lên phiên bản 3.2.1
Fix bug trong phần cài đặt Ioncube
Ngày 17/6/2016: Update VPSSIM lên phiên bản 3.2.0
Thêm chức năng Quản Lý VPS Backup

Fix các bug nhỏ còn tồn tại
Xem chi tiết các update tại đây
Ngày 12/6/2016: Update VPSSIM lên phiên bản 3.1.0
Nâng cấp phần Thêm website & Code: Update chức năng Xem Danh Sách Website – Thêm xem dung lượng từng website trên VPS

Nâng Cấp phần Backup & Restore Code: Cập nhật lại hầu hết các chức năng trong phần này. Hỗ trợ lưu trữ nhiều bản sao lưu trên VPS. Với chức năng Tự động sao lưu code – Hỗ trợ lưu trữ file backup tối đa 42 ngày …

Nâng cấp chức năng Quản Lý Database.

Fix một vài lỗi nhỏ còn tồn tại
Xem chi tiết các update tại đây
Ngày 4/6/2016: Update VPSSIM lên phiên bản 3.0.2
Fix lỗi cài đặt CSF Firewall trong phiên bản Tiếng Anh

Update chức năng Server status.
Ngày 2/6/2016: Update VPSSIM lên phiên bản 3.0.1
Fix bug trong phần WordPress Blog Tools trên centos 7.
Ngày 5/31/2016: Update Version 3.0.0
Thêm chức năng Tự Động Sao Lưu Code Website và remove VPSSIM. Ngoài ra còn rất nhiều cập nhật khác, các bạn xem chi tại đây
Ngày 23/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.5.2
Hỗ trợ thêm website + cài đặt code PHPBB forum, MyBB forum, Simple Machines Forum (SMF) tự động.

Update chức năng xóa website: Nếu xóa website có sử dụng 1 trong 4 code: wordpress, MyBB, PhpBB và SMF, có thêm lựa chọn xóa database website đang sử dụng

Update chức năng Xem danh sách website chạy trên server

Update chức năng Xem danh sách database trên server

Fix lỗi VPSSIM menu khi chạy trực tiếp trên dedicate server.
Xem chi tiết các update và cách sử dụng tại đây
Ngày 19/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.5.1
Thêm chức năng BAT/TAT Block Exploits, SQL Injections, File Injections, Spam, User Agents: Chức năng này nằm trong phần Tiện Ích & Addons. Sử dụng chức năng này tăng bảo mật cho website.

Thêm chức năng DENY/ALLOW chạy các script trong writeable folder: chức năng này nằm trong phần Tiện Ích & Addons. Sử dụng chức năng này tăng bảo mật cho website.

Update chức năng Xem danh sách website trên server: Gọn gàng hơn, Chi tiết hơn về tổng số website, số website có dữ liệu và tổng số website chạy wordpress website.

Update chức năng Xem danh sách database: Gọn gàng và chi tiết hơn

Update chức năng Sao lưu tất cả database: Chỉ sao lưu các database có dữ liệu. Show kết quả gọn gàng hơn.

Update chức năng Sao lưu tất cả các website: Show kết quả gọn gàng hơn.

Update chức năng Quản Lý Nginx Pagespeed: Thêm chức năng Danh sách các website đang bật Nginx Pagespeed.

Update chức năng Update Systems: Fix bug chức năng Update Server, Các chức năng update VPSSIM, Nginx và PHPmyadmin được chỉnh sửa, hoạt động chính xác hơn.

….
Và còn nhiều update nhỏ khác nữa, trong quá trình sử dụng bạn sẽ thấy ngay Smile
Xem chi tiết update tại đây
Ngày 14/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.5.0
Cập nhật lại chức năng Xóa Tất Cả File Backup trong Backup & Restore Code : Chức năng này sẽ xóa tất cả backup của các website trên server

Thêm chức năng Xóa Tất Cả File Backup trong Quản lý Database : Dùng chức năng này để xóa các file backup của tất cả database trên server.

Update phần Quản lý File Log: Thêm Exim Log vào chức năng Download và Clear log. Làm lại chức năng clear log, sử dụng tiện lợi hơn.
Ngày 13/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.9.1
Fix bug trong chức năng Quản Lý File Log
Ngày 12/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.9
Update chức năng phục hồi database: VPSSIM hỗ trợ phục hồi database từ các file backup định dạng: sql, zip, tar.gz và sql.gz

Làm lại chức năng Auto re-start MySQL server

Hỗ trợ backup lần lượt tất cả database, website, lấy link backup…

Update chức năng backup database

Update chức năng Auto backup database: Hỗ trợ auto backup 1 tuần 1 lần, 1 ngày 1 lần và mỗi giờ 1 lần.

Update chức năng “Quản lý file log”

Update chức năng phục hồi database trong WordPress blog tools

Update chức năng thêm IP vào CSF Whitelist.

….
Xem chi tiết update tại đây
Ngày 8/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.8
Bổ xung thêm chức năng Tắt/Bật Tự động nâng cấp WordPress code trong WordPress Blog Tools : Bình thường, tính năng tự động nâng cấp của wordpress blog luôn được bật. Nếu bạn không muốn wordpress tự động nâng cấp , bạn có thể sử dụng chức năng mới này để tắt chế độ tự động nâng cấp của wordpress .
Ngày 7/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.7
Thêm chức năng “Quản Lý File Log” với các chức năng: Xem dung lượng file log, Download file log, clear log file. ( Xem chi tiết)
Ngày 5/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.6 & 2.4.6.2
Update chức năng tự động add địa chỉ IP của bạn vào CSF whitelist nếu Server đang cài đặt CSF Firewall. Sau khi chạy VPSSIM menu, VPSSIM sẽ check địa chỉ IP của bạn có trong csf.allow của CSF Firewall chưa, nếu chưa có, VPSSIM sẽ tự động thêm vào và khởi động lại CSF. Sau khi CSF khởi động lại, CSF Firewall sẽ không block IP của bạn trong bất kỳ trường hợp nào nữa.

Fix các lỗi nhỏ còn tồn tại.
Ngày 4/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.5
Fix lỗi chức năng Cài Đặt File Manager không hoạt động trên PHP 7.0 .
Ngày 3/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.4
Từ phiên bản này, khi add website mới vào VPS, bạn có thể thay đổi các trang thông báo lỗi ( 403, 404, 500, 502…) trong /home/Domain.com/errorpage_html . Với các website khác nhau, các trang thông báo lỗi này có thể khác nhau tùy theo tùy chỉnh của bạn.
Ngày 2/5/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.3
Update chức năng Backup Database trong phần WordPress Blog Tools: File backup sẽ được lưu ở định dạng quen thuộc VPSSIM hay sử dụng: TAR.GZ

Update Chức năng phục hồi Database của Backup & Restore 1 Database và WordPress Blog Tools : Dễ sử dụng và tiện lợi hơn

Update chức năng Update WordPress An toàn: Sao lưu database định dạng TAR.GZ

Một số update nhỏ khác…
Xem chi tiết hơn về các update tại đây
Ngày 29/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.2
Update chức năng cài đặt imagick.
Ngày 27/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.2
Fix một số lỗi nhỏ.
Ngày 26/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.4.0
Hỗ trợ thay đổi ngôn ngữ Anh – Việt, Việt – Anh

Update Nginx PageSpeed lên phiên bản mới nhất 1.11.30.0

Update chức năng Change PHP Version : Hỗ trợ php 7.0, 5.6, 5.5 và 5.4

Nâng cấp phần WordPress Blog Tools, hỗ trợ update tất cả các website chạy wordpress cùng một lúc.

Thêm chức năng Re-config lại Vhost cho wordpress blog. Khi bạn muốn chuyển sang sử dụng plugin cache khác Hoặc cấu hình vhost để sử dụng plugin cache, sử dụng chức năng này để cấu hình Vhost.

Làm lại chức năng quản lý Swap. Hoạt động chính xác và smart hơn.

Update chức năng Xem danh sách các website trên VPS

Update chức năng Xem danh sách database

Update chức năng Xem danh sách file & Folder lớn nhất

Fix lỗi blowfish trong phpmyadmin

Xóa một số chức năng nhỏ không cần thiết.

Fix các lỗi nhỏ khác.
Xem thêm: VPSSIM update 2.4.0 – Hỗ trợ thay đổi ngôn ngữ Anh – Việt, PHP 7.0 …
Ngày 21/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.3.0.1
Fix small bugs
Ngày 20/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.3.0
Thêm cảnh báo chưa cài đặt CSF Firewall vào VPSSIM menu.

Làm gọn lại chức năng Thêm website & Code

Thêm chức năng WordPress Blog Tools – Gồm nhiều công cụ giúp ích cho việc sử dụng và vận hành WordPress Website. Danh sách các chức năng khá dài vì vậy các bạn xem chi tiết trong bài viết này: VPSSIM update 2.3.0 – Thêm “WordPress Blog Tools” – Các công cụ tiện ích cho WordPress Blog
Ngày 15/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.2.9
Làm lại chức năng “Quản Lý FTP Server“: Dễ sử dụng và thân thiện hơn. Không lưu cấu hình vào /home/FTP-Account-Info.txt nữa. Nếu bạn đang cài đặt FTP Server, trong quá trình nâng cấp, FTP server và tất cả các user cũ sẽ bị remove. Bạn vui lòng cài đặt FTP server và thêm các user sau khi nâng cấp. (Chi tiết)

Cập nhật lại chức năng “Xóa website” : Nếu bạn xóa website đang có tài khoản FTP. Trong quá trình xóa, VPSSIM sẽ vô hiệu hóa tài khoản FTP đó luôn.
Ngày 13/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.2.8
Tao shortcut cho BackUp (Database và code) và Vhost của VPS. Bạn có thể truy cập nhanh vào 2 thư mục BackUp và Vhost ngay trong thư mục /home/0-VPSSIM-SHORTCUT.

Update chức năng Quản lý Zend OPcache: Bổ xung thêm các tiện ích – Thêm và xóa website trong Zend Opcache blacklist, xem danh sách các website trong blacklist và link xem zend opcache status

Update chức năng Quản lý Redis Cache: Thêm chức năng Tắt Redis Cache cho WordPress Website

Cập nhật lại chức năng Xóa website: Nếu website bạn xóa nằm trong danh sách Zend Opcache Blacklist, khi remove website sẽ được xóa khỏi blacklist luôn.
Ngày 11/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.2.7
Update chức năng “Xóa website” : Nếu website bạn muốn xóa khỏi VPS sử dụng WordPress code, bạn sẽ có thêm lựa chọn xóa Database kèm theo website hoặc backup code và database trước khi xóa.
Ngày 7/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.2.6
Update chức năng Thêm Website & Code. Hỗ trợ download và cài đặt tự động wordpress khi thêm domain vào VPS

Update chức năng Quản lý Redis cache – Thêm lượng RAM redis cache đang dùng vào status bar.

Fix một số bug nhỏ.
Ngày 4/4/2016: Update VPSSIM phiên bản 2.2.5
Bổ xung thêm “Quản Lý Redis Cache”. Với các VPS đã cài đặt VPSSIM từ trước, trong quá trình update VPSSIM, Redis sẽ được cài đặt bổ xung. Các chức năng trong phần “Quản lý Redis Cache” : Clear Redis Cache, Cấu hình Redis, Check Redis Status và Bật Redis cho wordpress blog. Nếu muốn sử dụng Redis cho wordpress blog, bạn chỉ cần chọn chức năng Bật Redis cho WordPress blog và nhập tên domain. VPSSIM sẽ auto config để blog của bạn sử dụng Redis cache luôn.

Sửa lại ngôn ngữ một số chức năng

Chỉnh lại một số file cho tương thích với phiên bản VPSSIM mới.
Ngày 2/4/2016: Update phiên bản 2.2.4 & 2.2.4.1
2.2.4.1 : Khắc phục lỗi “Xem List User” của chức năng “Quản lý FTP Server”

2.2.4: Khắc phục lỗi “failed to retrieve directory listing” khi đăng nhập bằng FTP do “Passive mode”. Nếu bạn gặp lỗi này, sau khi update VPSSIM lên 2.2.4, sử dụng chức năng có sẵn trong VPSSIM để remove và cài đặt lại đồng thời CSF Firewall và FTP Server. Lỗi không đăng nhập FTP sẽ được fix.
Ngày 31/3/2016: Update phiên bản 2.2.3
Thêm chức năng “Quản lý BitTorrent Sync” . Các chức năng trong phần này: Cài đặt BTsync, Tắt/Bật BTsync, Thay đổi thông tin đăng nhập, thay port BTsync

Downgrade Phpmyadmin xuống phiên bản 4.5.5 do phiên bản 4.6.0 bị lỗi khi nâng cấp.

Fix một số lỗi nhỏ VPSSIM.
Ngày 28/3/2016: Update phiên bản 2.2.2
Nâng cấp Nginx lên phiên bản mới nhất 1.9.9 hỗ trợ HTTP/2 tăng tốc website

Cập nhật PHP myadmin lên phiên bản mới nhất 4.6.0

Cập nhật chức năng Server Status

Cập nhật chức năng cài đặt SSL
Ngày 20/3/2016: Update phiên bản 2.2.1
Update chức năng tìm file và folder lớn nhất trên VPS
Ngày 17/3/2016: Update phiên bản 2.2.0
Update lại chức năng Quản Lý FTP Server . Từ phiên bản này, bạn có thể tạo tài khoản FTP cho từng domain trên VPS. Bạn có thể upload file lên website bằng tài khoản FTP độc lập với tài khoản Root.
Ngày4/1/2015: Update phiên bản 2.1.9.2
Fix lỗi không thể xem IP bị CSF blocked trong phần Quản Lý CSF.
Ngày 22/8/2015: Update phiên bản 2.1.9.1
Fix lỗi web không gửi được email cho các VPS bị lỗi này. Lỗi website không thể gửi được email xuất hiện trong các phiên bản VPSSIM đầu tiên.
Ngày 8/8/2015: Update phiên bản 2.1.9
Update chức năng Change PHP Version – Thay đổi phiên bản PHP.
Ngày 3/8/2015: Update phiên bản 2.1.8
Thêm chức năng Cài Đặt File Manager để quản lý File trên trình duyệt cho VPSSIM
Xem hướng dẫn sử dụng chức năng này tại đây
Ngày 1/8/2015: Update phiên bản 2.1.7
Update chức năng config Zend Opcache trong Quản Lý Zend OPcache. Hỗ trợ thêm config thời gian tự động clear PHP cache.

Update chức năng thay đổi phiên bản PHP. Với phiên bản mới này, khi thay đổi PHP version, Config Zend Opcache sẽ được giữ nguyên, bạn không cần config Zend OPcache lại như các phiên bản trước.
Ngày 31/7/2015: Update phiên bản 2.1.6.1
Fix bug cài đặt CSF Firewall lỗi trong CSF Firewall manage

Fix lỗi không thông báo có cập nhật phiên bản mới trong VPSSIM menu.
Ngày 30/7/2015: Update phiên bản 2.1.6
Thêm chức năng Thay đổi Port SSH (Trong Tiện ích – Addons)

Bỏ bước nhập email trong quá trình cài đặt CSF Firewall
Ngày 27/7/2015: Update phiên bản 2.1.5
Add chức năng thông báo có update ngay trong VPSSIM menu.

Thêm chức năng xem mật khẩu root của MySQL trong quản lý database

Thêm chức năng lấy link phpmyadmin trong Quản lý phpmyadmin

Thêm chức năng download vhost mẫu trong Setup SSL

Tuốt lại hầu hết các file, edit lại code giúp VPSSIM chạy hiệu quả và chính xác hơn.
Xem chi tiết các update Tại đây
Ngày 15/7/2015: Update phiên bản 2.1.4
Thêm tính năng Phục hồi website tự động từ bản backup tạo bởi VPSSIM trên VPS

Cập nhật lại chức năng: Backup website, Google pagespeed, Server status, tiện ích – addons, update system – Sửa những lỗi còn tồn tại.
Ngày 5/7/2015: Update phiên bản 2.1.3
Thêm chức năng scan malware cho VPS bằng Linux Malware Detect
Ngày 24/6/2015: Update phiên bản 2.1.2
Gộp tất cả các mục update vào Update system

Sửa lại chức năng Quản lý Phpmyadmin

Thêm thời gian tạo File backup khi dùng chức năng phục hồi database

Loại bỏ phần điền mã bảo mật lớp thứ 2

Thêm chức năng sao lưu và phục hồi IPtables Firewall Rules vào Quản lý IPtables
Xem chi tiết các update Tại đây
Ngày 19/6/2015: Update phiên bản 2.1.1
Fix lỗi config CSF FIREWALL trong phiên bản 2.1.0 . Bạn hãy update VPSSIM lên phiên bản 2.1.1, sau đó remove CSF Firewall và cài đặt lại.

Config lại FTP server. Tăng thời gian time out và tự động chuyển tới thư mục /home của VPS khi kết nối qua FTP. Để nhận được config mới, hãy remove FTP server và cài đặt lại.
Ngày 18/6/2015: Update phiên bản 2.1.0
Nâng cấp Nginx hỗ trợ lên phiên bản 1.8.0 . Với VPS cài mới, VPSSIM sẽ cài luôn nginx phiên bản 1.8.0 . Với VPS đang sử dụng VPSSIM, bạn hãy dùng chức năng nâng cấp Nginx trong tiện ích – addons để nâng cấp Nginx.

Trong phiên bản trước, khi dùng chức năng thay đổi phiên bản PHP, Zend Opcache sẽ bị lỗi, chức năng Quản lý Zend Opcache sẽ hoạt động không chính xác. Phiên bản này fix triệt để lỗi Zend Opcache khi thay đổi PHP version và nâng cấp hệ thống.

Sửa lại chức năng Server Status: Thêm IP và dung lượng disc còn trống.

Sửa lại chức năng cài đặt CSF Firewall. Config lại và thêm googlebot, yahoobot, msnbot vào danh sách never block của CSF firewall. (Bạn hãy remove CSF Firewall và cài đặt lại CSF để thay đổi được cập nhật)

Sửa lại chức năng Sao lưu và phục hồi Database. Từ bây giờ, chức năng phục hồi database sẽ hỗ trợ file backup có đuôi mở rộng là .GZ ( như phiên bản trước hỗ trợ .TAR.GZ)
Ngày 30/5/2015: Update phiên bản 2.0.9.1
Fix một vài lỗi nhỏ.
Ngày 28/5/2015: Update phiên bản 2.0.9
Hiện thông tin phiên bản VPSSIM ngay trong menu.

Rút gọn chức năng thêm website và code

Thêm tùy chọn tạo database khi thêm website vào VPS

Nâng cấp chức năng phục hồi database. Từ phiên bản 2.0.9, sau khi bạn backup database trên VPS, bạn có thể dùng VPSSIM để phục hồi database từ file backup đó luôn. Bạn không cần điền thông tin gì cả, chỉ cần điền tên database. VPSSIM sẽ tự tìm kiếm file backup và phục hồi cho bạn.

Nhiều update nhỏ khác
Xem chi tiết tại: VPSSIM Update phiên bản 2.0.9 – Danh sách những nâng cấp
Ngày 9/4/2015: Update phiên bản 2.0.8
Nâng cấp phần “Quản lý Database” – Thêm chức năng Sao lưu và phục hồi tất cả Database. Việc sao lưu và phục hồi database dễ hơn rất nhiều vì VPSSIM sẽ tự tìm database backup và phục hồi chúng mà không cần bạn phải điền dữ liệu. Xem thêm tại đây
Ngày 3/4/2015: Update phiên bản 2.0.7
Thêm chức năng thay đổi port bí mật. Với chức năng mới này, bạn có thể thay đổi phpmyadmin port thật dễ dàng. Chức năng này nằm trong mục Quản lý IPtables Firewall.
Ngày 30/3/2015: Update phiên bản 2.0.6
Fix bug VPSSIM khi hoạt động trên Centos 7.

Update chức năng quản lý CSF Firewall.
Ngày 25/3/2015: Update phiên bản 2.0.5.2
Fix small bug.
Ngày 25/3/2015: Update phiên bản 2.0.5.1
Sửa lỗi Chmod file chạy (chức năng Update/ Upgrade MariaDB) của VPSSIM khi update VPSSIM lên 2.0.5 .
Ngày 24/3/2015: Update phiên bản 2.0.5
Thêm chức năng đổi mật khẩu tài khoản root của MySQL.

Thêm chức năng update / Upgrade cho MariaDB

Sửa lại config của chức năng cài đặt CSF Firewall tự động. Bảo mật hơn và không quá nhạy như trước, rất dễ block cả địa chỉ IP của chính bạn/.

Fix một số bug khác…
Ngày 7/3/2015: Update phiên bản 2.0.4
Fix lỗi khi thêm website có ký tự “-“, database được VPSSIM tạo tự động sẽ bị lỗi. Ví dụ: dan-tri.com
Ngày 5/3/2015: Update phiên bản 2.0.3
Thêm tính năng auto backup database

Sửa lại chức năng cài đặt CSF firewall. Thêm tính năng điền email khi cài đặt CSF, để nhận thông báo từ CSF firewall.

Thêm memcache view status
Ngày 9/2/2015 Update phiên bản 2.0.2
Cập nhật lại chức năng Quản lý CSF Firewall. Fix lại lỗi hoạt động không chính xác trên centos 7.

Thêm chức năng update CSF Firewall cho CSF.

Sửa lại chức năng Server status.
Ngày 2/6/2015 Update phiên bản 2.0.1
Fix chức năng cài đặt wordpress multisite

Fix lại chức năng cài đặt SSL
Ngày 23/1/2015 Update VSSIM phiên bản 2.0
Lần nâng cấp này cập nhật khá nhiều. Bạn có thể xem list update tại đây: VPSSIM nâng cấp lên 2.0 và những update trong phiên bản này
Ngày 18/1/2015 Update phiên bản 1.0.8
VPSSIM có thể hoạt động ổn định trên Centos 32 bít và 64 bít. Từ phiên bản này, bạn có thêm lựa chọn hệ điều hành bản 32 bít cho VPS.

Fix một số lỗi nhỏ còn tồn tại khi cài đặt trên VPS OpenVZ.
Ngày 17/1/2015 Update phiên bản 1.0.7
Fix lỗi không hiện thanh trạng thái trong phần quản lý CSF Firewall ( Do CSF cập nhật phiên bản mới)

VPSSIM tương thích tốt hơn với các VPS OpenVZ và phiên bản Centos minimal. ( Cảm ơn Joe <kujoez[@]gmail.com>)

Thay đổi nội dung trang thông báo cài đặt VPSSIM thành công về trang mặc định của Nginx

Loại bỏ credit link về hostingaz.vn khi thêm website mới vào VPS.
Ngày 11/1/2015: Update phiên bản 1.0.6
Bỏ chức năng gửi email thông báo khi thêm website và tạo database mới. Thông tin database sau khi bạn tạo sẽ được lưu trong file /home/DBinfo.txt

Cập nhật chức năng thêm website và thêm website + code. Từ phiên bản này, khi sử dụng chức năng thêm website, database sẽ được VPSSIM tạo tự động để bạn sử dụng luôn. User và mật khẩu của database này cực kỳ bảo mật, bạn có thể yên tâm sử dụng.
Ngày 30/12/2014 Update phiên bản 1.0.5.2
Update chỉ cho user root chạy VPSSIM. Các user khác vẫn có thể đăng nhập VPS bình thường nhưng không thể gọi VPSSIM menu lên được nữa.
Ngày 29/12/2014 Update phiên bản 1.0.5.1
Thêm chức năng fix lỗi php Session. Khi gặp lỗi này bạn truy cập Phpmyadmin sẽ bị lỗi và không thao tác gì được. Với VPSSIM 1.0.5.1, bạn chỉ cần vào phần Quản lý Phpmyadmin, chọn chức năng fix lỗi Session ==> enter và truy cập phpmyadmin trở lại bình thường.
Ngày 26/12/2014 Update phiên bản 1.0.5
Loại bỏ chức năng gửi email thông báo link download backup sau khi tiến hành backup code. (Chức năng Backup code & Database)

Thêm chức năng lấy link download file backup code 1 website và tất cả các website. Từ phiên bản này, sau khi backup code, bạn có thể lấy link download của file này bất kỳ lúc nào bằng chức năng có sẵn trong VPSSIM.

Fix một số bug nhỏ còn tồn tại.
Ngày 23/12/2014 Update phiên bản 1.0.4.2
Sửa lại chức năng restart MySQL và Nginx chuẩn hơn.
Ngày 18/12/2014: Update phiên bản 1.0.4.1
Sửa lại chức năng tạo database. Từ phiên bản này, khi đặt tên cho database, ngoài chữ cái, số bạn có thể dùng thêm ký tự “_”
Ngày 17/12/2014 : Update phiên bản 1.0.4
Thêm tiện ích cài đặt hoặc remove Ioncube Loader cho VPSSIM. Bạn có thể sử dụng trong Tiện ích – Addons

Sửa lại chức năng Setup Timezone cho VPS

Sửa lại chức năng nâng cấp & hạ cấp PHP, chức năng Opcache hoạt động tốt hơn.

Sửa lại chức năng check thông tin IP VPS thành chức năng check VPS. Nhiều thông tin được add vô và xuất ra file text cho tiện theo dõi.

Sửa lại ngôn ngữ tiếng Việt một số file.
Ngày 15/12/2014 : Update phiên bản 1.0.3
Sửa lỗi ngôn ngữ trong phần tạo swap

Fix lỗi thêm website, tăng thêm 2 ký tự. Bây giờ bạn có thể thêm domain mới có “đuôi dài hơn” như: .website …..
Ngày 11/12/2014:
22h tối : Update phiên bản 1.0.2
Fix lỗi restore database.
3h chiều: Update version 1.0.1:
Fix lỗi cài đặt SSL
9h sáng: VPSSIM 1.0 chính thức ra mắt.
Đây là phiên bản nâng cấp và được đổi tên mới cho VPSSIM.
Phiên bản tiếng Việt được hỗ trợ bởi HostingAZ.VN, phiên bản tiếng ANH cài đặt tại VPSSIM.COM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM