• [Vietnamese] - Version 4.2.0.3 - 13/6/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #270  by nguyenoanh
 13 Jun 2018 11:27
Hôm nay mình cập nhật VPSSIM lên phiên bản 4.2.0.3 với những update sau:

+ Cập nhật VPSSIM main menu: VPSSIM sẽ check nếu cửa số Terminal bạn đang chạy VPSSIM nhỏ hơn kích thước VPSSIM cần để hiển thị đầy đủ kết quả thì sẽ báo lỗi. Bạn chỉ cần tăng kích thước của sổ terminal nên là được.
+ Cập nhật chức năng cài đặt SSL miễn phí Let's Encrypt: Bỏ chức năng thiết lập auto gia hạn SSL. Chức năng auto gia hạn SSL sẽ được thiết lập mặc định, chứng chỉ SSL sẽ tự động gia hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hết hạn.

Image
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM